Sosiaalisen myynnin yleisimmät mokat ja miten estää ne

Social selling do’s and dont’s 

“Laajakuvaa katsoessa on social selling, eli sosiaalinen myynti on liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista myynnin sekä markkinoinnin yhteistyöllä, joka tapahtuu sosiaalisissa kanavissa.” näin sanoo perustajamme Oona Kankkunen. 

Sosiaalinen myynti on käytännön tasolla kuitenkin aika epäselvää monelle sitä aloittavalle sekä sosiaalinen myynti myös epäonnistuu usein – ennen kuin ehtii oikein alkaakaan. 

Tässä blogissa on koottu sosiaalisen myynnin yleisimmät sudenkuopat ja vinkit siihen, miten onnistut tekemään social selling- myyntiä sosiaalisissa kanavissa, joista B2B-myynnin oleellisin alusta on LinkedIn.   

Mitä sosiaalinen myynti on? 

Sosiaalinen myynti eli social selling on toimenpiteitä osana myyntiprosessia, jossa kehitetään, vaalitaan ja hyödynnetään suhteita verkossa tuotteiden tai palveluiden myymiseksi. Samalla se on keino palvella nykyisiä asiakkaita sisällöillä sekä pitää heistä kiinni. 

Aktiivisuus sosiaalisessa myynnissä näkyy jammatillisten suhteiden kasvattamisella, eli verkostoitumalla ja viestimällä yrityksen uutisista sekä omista näkemyksistä, joista on asiakkaalle arvoa.  

 

Esimerkkejä sosiaalisen myynnin tekniikoista ovat prospektointi, sosiaalinen kuuntelu, kontakointi LinkedInissä, ammatillisen sisällön jakaminen, suora vuorovaikutus potentiaalisten ostajien ja asiakkaiden kanssa sekä oman osaamisen brändäys, eli asiantuntijabrändäys. 

Näitä sosiaalisen myynnin elementtejä avasi Oona Kankkunen esikoiskirjassaan Kasvua somesta – Kehitä liiketoimintaasi sosiaalisella myynnillä. Jos sinulta teos vielä uupuu, tilaa se alekoodilla KASVUA23. 

Miksi sosiaalista myyntiä tarvitaan? 

Sosiaalinen myynti on tapa etsiä, löytää, tunnistaa ja voittaa puolelleen asiakkaat ja työnhakijat sekä pitää heistä kiinni ja kasvattaa kumppanuutta heidän kanssaan. Sosiaalisen myynnin tarkoituksena on varmistaa myyntiprosessin kriittisten vaiheiden onnistuminen sekä rakentaa myynnin mahdollisuuksia ja kestäviä asiakassuhteita. 

Asiakkaan ostokäyttäytymisen digitaalinen muutos on jo kaikkien tiedossa. Kun asiakkaat käyttävät sosiaalista mediaa ostotyössään, ovat nämä kanavat luonnollisesti olennaisia myös B2B-myyjille.  

B2B-asiakas viettää kaikkien tutkimuksien valossa ostotyöstään verkossa 70 – 95 % ajan, joten oletteko te tarpeeksi reagoineet tähän muutokseen olemalla siellä, missä yleisönne ovat? 

Erityisesti verkostoitumisen ja sisältöjen merkitys tulee korostumaan myynnissä, missä B2B-yritysten päättäjiä on 5 – 10 (tai enemmän) henkilöä. Kaikilla heillä on erilaisia ostomotiiveita ja odotuksia eri vaiheissa ostotyötään, kuten myös eri valmiuksia tehdä päätöksiä. 

 

Yhtenä merkittävänä sosiaalisen myynnin tehokkuuden hyötynä on, että perinteisen myynnin krooninen dialogin puute ja ping pong- peli meileissä sekä puheluissa vähenevät ja kontaktoinnista säästetty aika voidaan käyttää näkemyksellisyyteen.  

Käy järkeen, että tutulta ja luotettavalta tuntuva henkilö pääsee helpommin asiakkaan kalenteriin ja pystyy edistämään tehokkaammin prosessia eteenpäin. 

Syvempi tunneluottamus ja näkemykselliset sisällöt myyjät taas johtavat arvon nousuun, parempaan asiakaskokemukseen ja jopa vahvempaan asiakaspitoon. 

Sosiaalisen myynnin sudenkuopat yritykselle tai organisaatiolle 

Sosiaalisen myynnin ohjelmat voivat epäonnistua (ja tulokset jää saamatta) yrityksissä useista eri syistä. Ohessa hyvin yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat epäonnistumiseen ja jotka taklaamalla syntyy sosiaalisen myynnin kulttuuria, jossa myynti ja markkinointi on sovussa ja asiakkaita palvellaan sekä saadaan monikanavaisesti. 

Lue myös Oona Kankkusen LinkedIn uutiskirje #KasvuVinkit, jossa hän avasi näitä sosiaalisen myynnin sudenkuoppia ja mokia myös B2B-myyjän näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi suhteiden rakentamisen unohtaminen, sosiaalisen kuuntelun laiminlyöminen, liiallinen mainostaminen ja roskapostitus inboksissa. 

1. Strategia ja suunnitelma loistaa poissaolollaan 

Moni yritys hyppää sosiaaliseen myyntiin ilman selkeää strategiaa tai suunnitelmaa. Ilman strategiasta lähtevää road mappia, tavoitteita tai mietittyä kohde yleisöä, on luonnollisesti riski epäonnistua. Strategian tulee kertoa, miltä näyttää, kun olette tavoitteessa ja miksi sosiaalista myyntiä haluatte tehdä. Suunnitelma kertoo miten, missä, kuinka paljon ja ketkä sosiaalista myyntiä tekevät. 

2. Osaamisen kehittämisen puute 

Sosiaalinen myynti vaatii tietynlaista ymmärrystä, osaamista ja työkaluja monikanavaisuuteen. Jos yritys epäonnistuu tarjoamaan oikeanlaista valmennusta ja resursseja sosiaaliseen myyntiin, todennäköisesti taistellaan sosiaalisen median villinlännen ja aktiivisuuden puutteen kanssa. 

3. Irrallaan myyntiprosessista 

Sosiaalisen myynnin tulisi täydentää olemassa olevia myyntiprosesseja sen sijaan, että toimitaan satunnaisesti erillään myyntityöstä. Jos sosiaalisen myynnin elementtejä ei soviteta yhteen olemassa olevan myyntistrategian ja myyntiprosessin kanssa, se voi johtaa myyjien hämmennykseen, kuormitukseen ja tehottomuuteen. 

Sosiaalinen myynti on keino tehostaa myyntiprosessia ja läpi viedä sykliä nopeammin eteenpäin. Kuten myynnissä on aina ollut tärkeää prosessin eri vaiheiden klousaaminen, sosiaalisessa myynnissä huolehdit entistä paremmin mm. follow upista, välipelistä, tiedon jakamisesta – ja teet sen monikanavaisesti osiltaan myös LinkedInin yksityisiviestein ja postauksin. 

”Always be closing” on nyt “Always be helping and educating” ja tämän tulee tapahtua monikanavaisesti. 

4. Vastarintaa kulttuurissa ja ihmisillä 

Usein kohdataan sisäistä vastustusta tai kulttuuriin liittyviä esteitä. Jos pitkäaikaiset myyjät tai myynnin johto vastustaa muutoksia, puuttuu todennäköisesti ymmärrystä siitä, mitä sosiaalinen myynti oikeasti on sekä on epämukavuuden tunnetta uutta teknologiaa kohtaan. 

Jos ei vielä ole omaksuttu sosiaalista mediaa myynti- ja asiakasviestintä kanavana, on aloitettava tämän tiedon lisäämisestä. 

Toisaalta tarvitaan kulttuurimuutokseen ymmärtystä, että yhtä lailla yritysjohto sekä myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja kehitystiimit samoin kuin asiantuntijat, ovat osa sosiaalisen myynnin suunnittelua ja toteutusta. Kaikki yhdessä asiakkaiden ja työnhakijoiden palvelemiseksi, auttamiseksi sekä arvon viestimiseksi. 

5. Myynnin ja markkinoinnin siilot 

Sosiaalinen myynti edellyttää myynti- ja markkinointitiimien yhteistyötä. Jos nämä tiimit toimivat siiloissa tai niillä on ristiriitaisia ​​tavoitteita ja strategioita, ei haluttua tunnettuutta, ideaaliasiakkaita ja tuloksia saada.  

Tehokas sosiaalinen myynti edellyttääyhteistä koordinointia ja linjaamista. Mitä johdonmukaisemmin teette yhdessä, sen parempiin tuloksiin pääsette.  

 

Ostajat ovat yhtä mieltä siitä, että myyjän ja toimittajan sisällöllä on merkittävä vaikutus ostopäätökseen. Tarjotulla tiedolla on erittäin tärkeä vaikutus ostoprosessiin ja relevantti tieto vie ostoprosessia eteenpäin. Myynnin ja markkinoinnin yhteinen tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan tarve ja helpottaa asiakkaan ostamista. Samalla kasvatetaan positiivista näkyvyyttä ja vetovoimasempaa brändiä niin henkilö- kuin yritystasolla. 

Sosiaalisen myynnin sisällöt eivät verota markkinoinnin euromääräistä budjettia ja ihmisiin luotetaan enemmän kuin yrityksen mainoksiin. Näin ollen sosiaalisten myyjien kannattaa tehdä tietyille toimialoille ja sidosryhmille asiakaslähtöistä ja autenttisempaa sisältöä, joka leviää orgaanisesti. Näin myös brändiänne pidetään ongelmanratkaisija sekä asiakkaiden – ja parhaiden talenttien – magneettina ja asiantuntijana, joka tulee ensimmäisenä mieleen.  

6. Johto esteenä edessä 

Jotta sosiaaliselle myynnille on edellytykset, on social + selling -synergialle oltava johdon tuki ja myynnin sekä markkinoinnin liitto on oltava toimitusjohtajan agendalla. 

Muutos tapahtuu aina ylhäältä alaspäin ja niin se on sosiaalisessa myynnissäkin. Tuki ja ymmärrys sosiaalisen myynnin mahdollisuuksista on tarpeen, ja muutoksessa edellytetään johdon esimerkkiä sekä uusien toimintamallien mahdollistamista. 

Huomionarvoista sosiaalisessa viestinnässä ylimmälle johdolle on, että se on myös sisäistä viestintää. Sosiaalinen media on työkalu tuoda itseään lähemmäs työntekijöitä, viestiä strategiasta ja toteuttaa sitä. 

7. Epärealistiset odotukset ja lyhyen aikavälin ajattelutapa 

Sosiaalinen myynti on pitkän aikavälin strategia, joka vaatii kärsivällisyyttä ja jatkuvaa tekemistä. Jos yrityksillä on epärealistisia odotuksia pikavoitoista tai keskitytään vain lyhyen aikavälin hyötyihin, luovutaan testaamisesta jo ennen kuin tulokset ehtivät edes näkyä – tai ennen kuin uusi kanava edes omaksua. 

8. Analytiikan ja mittauksen laiminlyöminen 

On vaikea mitata sosiaalisen myynnin menestystä ilman mittareita.  

On vaikeasti mitattavia asioita, kuten myyjän arvo, brändin vetovoima ja positiivisen näkyvyyden kasvu, mutta sitten on helpompiakin, kuten inbound, myyntisyklin lyheneminen, ja keskikaupan kasvu. Älä mittaa sellaista, jota et aio kehittää.

Kiitos, kun luit tänne saakka ja ei hätää, jos tunsit useamman piston keskeneräisessä sosiaalisen myynnin sydämessäsi. Täällä ollaan avuksesi!  

Tutustu alla oleviin palveluihin ja sisältöihin: 

  • Sosiaalisen myynnin ensimmäisissä askeleissa auttaa maksuttomat oppaamme josta löytyy myynnin johdolle modernin myynnin pelikirjaa ja neuvoja social sellingin aloittamiseen. 
  • Social Selling Growth uutuus hybridivalmennus tarjoilee niin verkko-, kuin livevalmennusta, laajat materiaalit oppimisen tueksi sekä eri toimialojen tekijöistä ja ammattilaisista koostuvan yhteisön. 
  • Network & Growth on ensisijainen valintasi sosiaalisen myynnin ja ajatusjohtajuuden kumppanina, kun haluat rakentaa kilpailuetua ja liiketoiminnan kasvua. Missiomme on auttaa sosiaalisten kanavien ja kasvun tekijöiden täyden potentiaalin valjastamisessa, jotta myynti, tunnettuus sekä brändin vetovoima kasvavat. 
  • Jos ei vielä tunneta, olen Oona, digiajan myyntivalmentaja, sosiaalisen myynnin puolesta puhuja ja kasvun neuvonantaja. Kun kaipaat myynnin ja markkinoinnin tekemiseenne lisää tuloksia, asiakaslähtöisyyttä ja 2020 luvun kanavia, on apuni aika. Saat kasvun modernin kumppanin, jonka ammattisydän sykkii myynnin ja markkinoinnin yhteistyön parantamiselle sekä sosiaalisen myynnin tuloksissa auttamiselle. 

 

Tutustu modernin myynnin sisältöihin!

Ajankohtaiset webinaarit ja tapahtumat