Ajatusjohtajuus valmennus 

Taustalta ja massasta esiin oman toimialasi ajatusjohtajaksi 

Ajatusjohtajana olet ensimmäinen asiantuntija asiakkaasi mielessä ja vahvistat tunnetta tutusta sekä luotettavasta henkilöstä tai yrityksestä, jonka kanssa yleisösi haluaa olla yhteydessä ja yhteistyössä.  

Me autamme teidät toimialanne suunnan näyttäjiksi, ajatusjohtajiksi. Opastamme ja innostamme rohkeaan kannanottoon, avoimeen keskusteluun, visionääriseen ajatteluun ja näkemyksien sekä ajatuksien jakamiseen sosiaalisissa kanavissa. 

Taustalta ja massasta esiin oman toimialasi ajatusjohtajaksi 

Ajatusjohtajana olet ensimmäinen asiantuntija asiakkaasi mielessä ja vahvistat tunnetta tutusta sekä luotettavasta henkilöstä tai yrityksestä, jonka kanssa yleisösi haluaa olla yhteydessä ja yhteistyössä.  

Me autamme teidät toimialanne suunnan näyttäjiksi, ajatusjohtajiksi. Opastamme ja innostamme rohkeaan kannanottoon, avoimeen keskusteluun, visionääriseen ajatteluun ja näkemyksien sekä ajatuksien jakamiseen sosiaalisissa kanavissa. 

Ajatusjohtajuus valmennuksesta opitte: 

keinot, kanavat ja ideat, miten rakentaa ajatusjohtajuutta
löytämään teemat ja keihäänkärjet sekä rohkeuden omaan ääneen ja viestintään somessa
suunnittelemaan viestintää ja ajankäyttöä
miten markkinoida, myydä ja tuotteistaa yrityksen tuottamaa tietoa ja näin rakentaa ajatusjohtajuutta henkilöiden kautta
tuottamaan yleisöänne kiinnostavaa sisältöä
Saatte käytännön opastusta ja ideoita myynnin tärkeisiin tehtäviin ja niiden tuloksien nostamiseen
Seuraamaan ja mittaamaan ajatusjohtajuuden tuloksia

Autamme ansaitsemaan oman osaamisalueenne auktoriteetin ja tunnettuuden sosiaalisissa kanavissa.

Tiesitkö, että kun rakennetaan ajatusjohtajuutta:

Rakennetaan helposti lähestyttävää ja asiantuntevaa brändiä
Viestitään yrityksen innovaatioita ja sanoitetaan tarjontaa sekä asiakasarvoa
Kehitetään ja kasvatetaan liiketoimintaa sekä asiakastyytyväisyyttä
Parannetaan työnantajabrändiä ja vetovoimaa työnantajana

Ajatusjohtajuus valmennuksen vaiheet

Auditiointi, analyysi ja identifiointi

Tehdään päätöksiä mitä ajatusta halutaan johtaa ja mitä aidosti uutta ja arvokasta tietoa tai osaamista on. Mikä on se yksilöllinen näkemys, jonka pohjalle ajatusjohtajuus rakennetaan yrityksellä ja/tai henkilöillä? 

Keihäänkärjet ja erottautumistekijät

Startegiaa ja toimintasuunnitelmaa, mitä tehdään, mitä viestitään, kuka viestii ja missä käydään avointa sekä rohkeaa keskustelua. Ketkä aloittavat ajatusjohtajuuden rakentamisen ja miten heitä valmennetaan? 

Valmennusta ja sisältöjen tuotteistusta

Miten suunnitellaan ja rakennetaan paketoitua tietoa, jota luodaan ja viestitään monikanavaisesti? Opastetaan käytännön sisällöntuottamiseen ja viestintään. 

Profiliointi ja mittaaminen

Seurataan kehittymistä, tuetaan ja opastetaan ajatusjohtajan aseman saavuttamiseksi ja profiloitumiseksi asiantuntijaksi. Mitataan ja analysoidaan. 

FAQ

Ajatus = Ajatusjohtajuus vaatii sen näkemyksen, vision ja ajatuksen, jota haluatte johtaa omalla toimialallanne. Jotta voi rakentaa ajatusjohtajuutta, vaatii se keihäänkärkien valinnat sekä aikaa ajatella ja sitten viestiä siitä.
 

Johtaja = Ajatusjohtajuus on suunnan näyttämistä ja edelläkävijyyttä. Joten olethan valmis johtamaan aihepiiriäsi ja toimialasi keskusteluita.  

Ajatusjohtaja voi olla ihminen, brändi tai yritys, mutta ajatusjohtajuutta ja sitä kautta luottamusta rakentaa aina ihminen. 

  • Oletteko valmiita rohkeasti aloittamaan ja johtamaan keskusteluita?   
  • Oletteko kiinnostuneita olemaan asioiden eteenpäin viejiä, esimerkin ja suunnannäyttäjiä?   
  • Onko teillä intohimoa luoda ammatillisesti jotain uutta ja ottaa kantaa?  
  • Onko teissä visionäärisyyttä? 

Ajatusjohtajuus antaa uskottavuutta ja herättää mielenkiintoa, joka vetää puoleensa. Luottamus iso tekijä, kun punnitaan, mistä tuote tai palvelu ostetaan ja ajatusjohtaja on aina ensimmäisenä mielessä. 

Osaava ajatusjohtaja vaikuttaa markkinoihin, herättää kysymyksiä, keskustelua ja luo tarpeita.  

Ajatusjohtajuus vaatii aitoa ja syvää tietämystä sekä panosta pitkällä aikavälillä. Jos ei ole aikaa johtaa ja viestiä ajatuksiaan, eikä halua kehittyä koko ajan, ajatusjohtajan pesti ei silloin sovellu. 

Ajatusjohtaja- tittelin tavoittelu ei onnistu, jos ei ole uniikkia ja uutta tietoa annettavaan tai kykyä ja rohkeutta sanoa omat näkemykset. 

Toisaalta, jos ei ole valmis rajaamaan oman asiantuntijuutensa aluetta, työ voi jäädä turhaksi ja jos on kilpiltu toimiala, voi olla turhauttavaa yrittää nousta ykkösvelhoksi. 

Jos omat rahkeet eivät riitä, yrityksen äänenä kannattaa harkita kokenutta vaikuttajaa.