Valmennusta arvomyyntiin

“Asiakasarvo ei ole sitä mitä asiakas ostaa, vaan sitä, mitä palvelu tai tuote tuottaa hänelle ja liiketoiminnalle.”

Autamme kääntämään geneerisyyden arvoksi ja esittelyt asiantuntijuudeksi.

Kilpailluissa markkinoissa pelkkä tuotteen tai palvelun esittely ei enää riitä.

Ostopäätöksen tekee aina ihminen, jonka motiivit pohjautuvat sekä järkeen että tunteisiin. Jokainen ostokomiteassa oleva yksilö on ostomatkallaan eri tavoitteilla, eri valmiuksilla ja eri kysymyksillä.

Asiakkaat ovat nykyään valveutuneita ja odottavat näkemyksiä, ja odotuksien ylityksiä.

Arvomyynnin mestariksi tullaan ymmärtämällä asiakkaita, kysymällä oikeita kysymyksiä, aktiivisesti kuuntelemalla ja kiteyttämällä asiakasarvoa.

Valmennuksemme johtavat parempaan asiakastyytyväisyyteen, myynnin kasvuun ja lopulta vahvempaan asiakaslojaliteettiin ja suurempaan kannattavuuteen.

Mitä arvomyynnin valmennus sisältää?

Arvomyynnin vastakohta on sokkona luukuttaminen tai Power Pointin esittäminen – puhumalla vain yrityksestä tai tuotteen ominaisuuksista toivoen, että asiakas kiinnostuu, mutta unohtaen sen tärkeimmän – asiakkaan.

Kun kyseessä on arvomyynti, osaat kaivaa esiin asiakkaittesi todelliset tarpeet, kipupisteet, toiveet ja unelmat. Valmistaudut, kysyt hyviä kysymyksiä, saat aikaan arvokasta keskustelua ja kuuntelet aktiivisesti, jotta voit tarjota näkemyksesi vasta kuuntelun pohjalta. 

Arvomyyntivalmennus yhdistelee teoriaa, tehtäviä ja käytännön harjoituksia keskusteluineen. Varmistamme, että osallistujat ymmärtävät, soveltavat ja sitoutuvat toteuttamaan opittua tehokkaasti ja laadukkaasti, jotta saavutetaan parhaat tulokset.  

Arvomyynti- valmennuksen eteneminen

Valmennuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan aina osallistujien roolien sekä tason mukaan.

Valmennuspäivien välissä hyödynnetään oppimateriaaleja ja tehtäviä, jotka syventävät osaamista ja vievät uuden oppimista käytännön tasolle, sekä tarjoavat mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa läpi valmennuksen. 

01. Arvomyynnin perusteet

Tutustutaan arvomyynnin keskeisiin käsitteisiin, esimerkkeihin ja syvennytään asiakkaan ostopsykologiaan sekä aitoon asiakasymmärrykseen

02. Asiakastarpeiden tunnistaminen

Opitaan eri asiakastyypeistä ja kuuntelu- sekä kartoitustaidoista. Näin ymmärrätte miten puhutella asiakkaiden syvimpiä tarpeita ja ostomotiiveja.

03. Arvon viestiminen ja tuottaminen

Treenataan käytännössä, miten kommunikoida arvoa ihanneasiakaslähtöisesti, selkeästi ja vakuuttavasti (kirjallisesti, suullisesti ja monikanavaisesti).

04. Kohtaamistaidot

Opitaan vaikuttamaan asiakkaaseen ja läpiviemään kaupallisisa kohtaamisia arvoa tuottavasti. Treenataan asiakaslähtöisiä ja tunneälykkäitä kohtaamistaitoja, sekä tapaamisen tärkeitä vaiheita.

05. Myyntitaidot

Harjoitellaan arvokeskeistä myyntikeskustelua, argumentointia ja lisämyyntiä. Opit läpiviemään arvoa tuottavan myyntiprosessin ja voittavan tarjousvaiheen, jotta sinusta tulee asiakkaan strateginen kumppani.

Nosta myynti ja asiakaskokemus uudelle tasolle arvomyynnin avulla

Jutellaanko tarpeistanne ja valmennuksen hyödyistä?

Varaa Kasvuvartti ja keskustellaan lisää, millaiselta arvomyynnin valmennus näyttäisi sinun yrityksellesi.