Social Selling valmennus

Autamme rakentamaan myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvua LinkedInissä

Social Selling valmennus on investointi myynnin ja markkinoinnin menestykseen ja liiketoiminnan sekä asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen

Opi ottamaan LinkedIn osaksi myynnin työkaluja ja asiantuntijoiden asiakasviestintää

Sosiaalinen myynti on suhteiden rakentamista ja kehittämistä osana myyntiprosessia tai asiantuntijan viestintää, jossa luottamuksen ja myynnin mahdollisuuksien rakentaminen tapahtuu verkossa.

Sosiaalisen myynnin tarkoituksena on varmistaa myyntiprosessin kriittisten vaiheiden onnistuminen sekä rakentaa myynnin mahdollisuuksia ja kestäviä asiakassuhteita, samalla kun kasvatetaan positiivista näkyvyyttä niin henkilö- kuin yritystasolla. 

Valmennuksiemme avulla vauhditatte myynnin ja tunnettuuden kasvua, saatte ydinviestinne leviämään orgaanisesti, vaikutatte positiivisesti asiakaskokemukseen sekä työnantajamielikuvan parantamiseen ja säästätte myyjien rekrytoinnin kustannuksissa.

Miksi sosiaalinen myynti?

Asiakas on monikanavainen ja itsenäinen, joten sosiaalista myyntiä painotetaan enemmän kuin koskaan. Ongelma on, että sosiaalisen myynnin strategiat ja konkreettinen osaaminen loistavat poissaolollaan.

Asiakkaan ostoprosessi ei lähde enää liikkeelle myyjän sattumanvaraisesta kontaktoinnista, vaan asiakkaan itsenäisestä tiedon- ja suosittelun hakuprosessista. Siksi arvon viestiminen ja luottamuksen rakentaminen on tapahduttava sosiaalisissa verkostoissa.

Sosiaalinen myynti on tapa etsiä, löytää, tunnistaa ja voittaa puolelleen asiakkaat ja työnhakijat sekä pitää heistä kiinni ja kasvattaa kumppanuutta heidän kanssaan. 

Sosiaaliset kanavat ovat nyt paikka asiakkaiden ja työnhakijoiden luottamuksen voittamiselle, etkä pärjää kisassa ilman liiketoiminnasta ja syvästä asiakasymmärryksestä lähtevää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Social Selling valmennus on investointi myynnin ja markkinoinnin menestykseen ja liiketoiminnan sekä asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen

Opi ottamaan LinkedIn osaksi myynnin työkaluja ja asiantuntijoiden asiakasviestintää

Sosiaalinen myynti on suhteiden rakentamista ja kehittämistä osana myyntiprosessia tai asiantuntijan viestintää, jossa luottamuksen ja myynnin mahdollisuuksien rakentaminen tapahtuu verkossa.

Sosiaalisen myynnin tarkoituksena on varmistaa myyntiprosessin kriittisten vaiheiden onnistuminen sekä rakentaa myynnin mahdollisuuksia ja kestäviä asiakassuhteita, samalla kun kasvatetaan positiivista näkyvyyttä niin henkilö- kuin yritystasolla. 

Valmennuksiemme avulla vauhditatte myynnin ja tunnettuuden kasvua, saatte ydinviestinne leviämään orgaanisesti, vaikutatte positiivisesti asiakaskokemukseen sekä työnantajamielikuvan parantamiseen ja säästätte myyjien rekrytoinnin kustannuksissa.

Miksi sosiaalinen myynti?

Asiakas on monikanavainen ja itsenäinen, joten sosiaalista myyntiä painotetaan enemmän kuin koskaan. Ongelma on, että sosiaalisen myynnin strategiat ja konkreettinen osaaminen loistavat poissaolollaan.

Asiakkaan ostoprosessi ei lähde enää liikkeelle myyjän sattumanvaraisesta kontaktoinnista, vaan asiakkaan itsenäisestä tiedon- ja suosittelun hakuprosessista. Siksi arvon viestiminen ja luottamuksen rakentaminen on tapahduttava sosiaalisissa verkostoissa.

Sosiaalinen myynti on tapa etsiä, löytää, tunnistaa ja voittaa puolelleen asiakkaat ja työnhakijat sekä pitää heistä kiinni ja kasvattaa kumppanuutta heidän kanssaan. 

Sosiaaliset kanavat ovat nyt paikka asiakkaiden ja työnhakijoiden luottamuksen voittamiselle, etkä pärjää kisassa ilman liiketoiminnasta ja syvästä asiakasymmärryksestä lähtevää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Social Selling valmennuksien vaiheet

Läpivalaisu

Sovitaan tarkempi social selling valmennuksen sisältö osallistujien ja heidän rooliensa mukaan.

Valmentajan ja Asiakkaan myynnin sekä markkinoinnin johdon välinen auditiointi; myynnin prosessit ja Asiakkaan asiakasymmärrys, markkinoinnin yhteispelin nykytilanne. Tavoitteiden asetanta; strategiset myynti- ja viestintätavoitteet ja päämäärien, mittareiden sekä seurannan asetus valmennukselle. 

Suunnitelma

Suunnitellaan kokonaisuuden läpivienti ja roolitukset läpi valmennuksen.

Asiakasyrityksen myynnin ja markkinoinnin johtoa tuetaan läpi valmennuksen sekä tarvittaessa myynnin johdolle laaditaan toimintasuunnitelma sosiaalisen myynnin johtamiseen ja mittaamiseen. 

Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja kyselyn.

Valmennus

Tyypillinen kesto valmennuksella on kolmesta kuuteen kuukauteen, riippuen moduulien määrästä ja kuinka syventävästä sisällöstä on kysymys.

Yhden valmennusmoduulin kesto tyypillisesti kolme tuntia.Valmennus on toteutettavissa Teamsilla, hybridinä tai livenä Asiakkaan tiloissa. 

Opitte tekemään myyntiä LinkedInissä!

Jatkokehitys

Valmennus päätyttyä päätöskeskustelu ja valmennustyytyväisyys- kysely. Yhteistyön jatkona on esimerkiksi työpajoja, joissa syvennetään osaamista näkemyksellisen sisällön tuottamiseen, sosiaalisen myynnin prosessien hiomiseen, tai pidetään “LinkedIn bookkauspäivä”. Tuloksien mittausta jatketaan ja niihin palataan tyypillisesti 12 kk kuluttua valmennuksen alkamisesta.

Social selling valmennuksen tuloksena

Nostatte myynnin tasoa ja osaamista, jolloin myynnin onnistumis % ja asiakastyytyväisyys kasvavat, myyntisyklit lyhenevät ja keskikaupat nousevat.
Opitte tekemään myyntiä LinkedInissä! Opitte kasvattamaan ammattiverkostoja ja näkyvyyttä laajasti sekä vahvistamaan luottamusta
Ymmärrätte, miten sosiaalinen media viedään osaksi viestintää tai myyntiprosessia ja markkinoinnin sekä myynnin yhteistyötä
Ymmärrätte askeleet asiantuntijabrändäykseen ja siihen kuinka herättää keskustelua asiakkaan asiantuntijana ja generoida liidejä
Oivallatte itsellenne ominaisimmat sisältöteemat ja kirkastatte henkilökohtaisia sisältösuunnitelmia sekä yhteistä työntekijälähettilyyttä vetovoiman parantamiseksi
Opitte menestyvien postauksien rakentamisen ja tiedätte miten tavoitatte sekä sitoutatte kohderyhmänne ja kasvatatte tunnettuutta
Tiedätte, miten jalkauttaa ja kehittää sosiaalista myyntiä myös valmennuksen jälkeen sekä miten skaalata sosiaalista myyntiä organisaatioonne

Social Selling valmennuspaketit

 

Social selling valmennukset opettavat sosiaalisen median ammatillista käyttöä osana myyntityötä ja viestintää sekä sosiaalisen myynnin prosesseja, asiantuntijuuden brändäystä ja näkemyksellisen taitoja. Moduulit ovat puolipäivä- koulutuksia ja valmennusohjelma sisältää välitehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin johdon sparrausta.

FAQ

 • Valmennuksien hinnoittelu pohjautuu kokonaisuuden laajuuteen, valmennuksen valmisteluun käytetystä ajasta, sisällön mahdolliseen räätälöintiin, valmennuspäivien kestoon sekä sisältyviin materiaaleihin ja osallistujamäärään. Alkaen hinnat eivät sisällä mahdollisia matkakuluja. 

Valittavissa on social selling valmennus, joka painottuu enemmän myyntiin tai ajatusjohtajuus valmennus, joka painottuu viestintään. Valmennuksia voidaan myös osallistujien mukaan yhdistää.

 • Kasvuhakuisille B2B myynti- ja asiantuntijaorganisaatioille
 • Yrityksille, jotka tavoittelevat parempaa myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä
 • Myynti- ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat kasvattaa myyntiä ja tunnettuutta sosiaalisissa kanavissa
 • Moduulien sisältö on muokattavissa osallistujien ja tavoitteen mukaan sekä modulien määrää ja sisältöä voidaan muuttaa
 • Ennakkotehtävät
 • Valmennuksien toteutus (etänä Teams tai livenä) 
 • Valmennuspäivien välissä suositus 2-4 viikkoa 
 • Osallistavia tehtäviä valmennuspäivien jälkeen 
 • Kirjalliset materiaalit käyttöönne valmennuksista 
 • Etätuki ja yhteys valmentajaan läpi valmennuksen
 • Päätöstapaaminen Asiakkaan johdon kanssa
 • Palautekyselyt