Social Selling valmennukset

Social Selling ja asiantuntijabrändäys

Social Selling valmennus on investointi myynnin ja markkinoinnin menestykseen ja yhteispeliin

Myynti on yrityksen polttoaine, joka pitää liiketoiminnot käynnissä ja markkinointi vauhdittaa liekeillään kasvua. Social Sellingissä nämä yhdistyvät käytännössä – myyjien ja asiantuntijoiden tekemänä, johdon ja markkinoinnin tukemana. 

Asiakkaan ostoprosessi ei lähde enää liikkeelle myyjän sattumanvaraisesta kontaktoinnista, vaan asiakkaan itsenäisestä tiedon- ja suosittelun hakuprosessista. Siksi modernin myynnin, viestinnän ja luottamuksen rakentamisen on tapahduttava myös sosiaalisissa verkostoissa.  

Valmennukset opettavat sosiaalisen median ammatillista käyttöä, sosiaalisen myynnin prosesseja, asiantuntijabrändäystä sekä vetovoimaisen viestinnän ja ajatusjohtajuuden rakentamisen taitoja. 

Saatte ydinviestinne leviämään orgaanisesti, myyntimahdollisuudet kasvamaan ja osutte yleisöönne vetovoimaisemmin. 

Samalla kun vauhditatte myynnin ja tunnettuuden kasvua, vaikutatte  positiivisesti asiakaskokemukseen sekä työnantajamielikuvan parantamiseen ja säästätte rekrytoinnin kustannuksissa. 

Social Selling valmennus on investointi myynnin ja markkinoinnin menestykseen sekä brändin ja liiketoiminnan kehittämiseen

Myynti on yrityksen polttoaine, joka pitää liiketoiminnot käynnissä ja markkinointi vauhdittaa liekeillään kasvua. Social Selling yhdistää nämä käytännössä – myyjien ja asiantuntijoiden tekemänä, johdon ja markkinoinnin tukemana. 

Asiakkaan ostoprosessi ei lähde enää liikkeelle myyjän sattumanvaraisesta kontaktoinnista, vaan asiakkaan itsenäisestä tiedon- ja suosittelun hakuprosessista. Siksi modernin myynnin, viestinnän ja luottamuksen rakentamisen on tapahduttava myös sosiaalisissa verkostoissa.  

Social Selling valmennukset opettavat sosiaalisen median ammatillista käyttöä, sosiaalisen myynnin prosesseja, asiantuntijabrändäystä sekä vetovoimaisen viestinnän ja ajatusjohtajuuden rakentamisen taitoja. 

Saatte ydinviestinne leviämään orgaanisesti, myyntimahdollisuudet kasvamaan ja osutte yleisöönne vetovoimaisemmin. 

Samalla kun vauhditatte myynnin ja tunnettuuden kasvua, vaikutatte  positiivisesti asiakaskokemukseen sekä työnantajamielikuvan parantamiseen ja säästätte rekrytoinnin kustannuksissa. 

Social Selling valmennuksen vaiheet

Läpivalaisu

Valmentajan ja Asiakkaan myynnin sekä markkinoinnin johdon välinen auditiointi; myynnin ja markkinoinnin yhteispelin nykytilanne, strategiset myynti- ja viestintätavoitteet ja päämäärien, mittareiden sekä seurannan asetus valmennukselle. 

Suunnitelma

Asiakasyrityksen myynnin ja markkinoinnin johtoa tuetaan läpi valmennuksen sekä tarvittaessa myynnin johdolle laaditaan toimintasuunnitelma sosiaalisen myynnin johtamiseen ja mittaamiseen. 

Valmennus

Tyypillinen kesto valmennuksella on noin kahdesta neljään kuukauteen. Valmennus on toteutettavissa Teamsilla, hybridinä tai livenä Asiakkaan tiloissa. 

Jatkokehitys

Esimerkkeinä yhteistyö voi jatkua työpajoihin, joissa muun muassa näkemyksellisen sisällön tuottamista, sosiaalisen myynnin aktiviteettien sparrausta, tai esimerkiksi “LinkedIn bookkauspäivä”.  

Valmennuksen tuloksena

Opitte rakentamaan asiakkaita houkuttelevan ja asiantuntevan someprofiilin sekä kasvattamaan ammattiverkostoa laajasti
Ymmärrätte, miten sosiaalinen media viedään osaksi myyntiprosessia ja myynnin tärkeisiin tehtäviin toiminnan tasolle, jotta saadaan tuloksia
Ymmärrätte oikeat askeleet, kuinka herättää keskustelua oman alan asiantuntijana ja miten rakentaa asiantuntijastatustanne sekä generoida liidejä
Tiedostatte ja oivallatte itsellenne ominaisimmat sisältöteemat ja kirkastatte henkilökohtaisia sisältösuunnitelmia sekä yhteistä työntekijälähettilyyttä
Saatte ideoita menestyvien postauksien rakentamiseen ja tiedätte miten tavoitatte sekä sitoutatte kohderyhmänne
Tiedätte, miten jalkauttaa ja kehittää social sellingiä myös valmennuksen jälkeen

Social Selling valmennuspaketit

FAQ

  • Valmennuksien hinnoittelu pohjautuu kokonaisuuden laajuuteen, valmennuksen valmisteluun käytetystä ajasta, sisällön mahdolliseen räätälöintiin, valmennuspäivien kestoon sekä sisältyviin materiaaleihin ja osallistujamäärään. Alkaen hinnat eivät sisällä mahdollisia matkakuluja. 
  • B2B myynti- ja asiantuntijaorganisaatioille 
  • Yrityksille, jotka tavoittelevat myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä, myyntiä, rekrytointia ja tunnettuutta sosiaalisesta mediasta ja modernia monikanavaista myyntiä 
  • Kaikkien moduulien sisältö on muokattavissa osallistujien ja tavoitteen mukaan sekä modulien määrää ja sisältöä voidaan muuttaa
  • Ennakkotehtävä videona koskien osallistujien LinkedIn profiilien optimointia 
  • Valmennuksien toteutus (etänä Teams tai livenä) 
  • Valmennuspäivien välissä suositus 1- 2 viikkoa 
  • Osallistavia tehtäviä valmennuspäivien jälkeen 
  • Kirjalliset materiaalit käyttöönne valmennuksista 
  • Etätuki ja yhteys valmentajaan läpi valmennuksen (puhelin/sähköposti) 

Asiakkaiden ajatuksia valmennuksesta