Social Selling valmennus – Muuta LinkedIn ja monikanavaisuus tehokkaaksi myyntikoneeksi!

Autamme rakentamaan myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvua LinkedInissä. Investoi Social Sellingiin ja näe konkreettista kasvua myynnissä sekä asiakastyytyväisyydessä.

Mitä on Social Selling?

Sosiaalinen myynti on suhteiden rakentamista ja kehittämistä osana myyntiprosessia tai asiantuntijan viestintää, jossa luottamuksen ja myynnin mahdollisuuksien rakentaminen tapahtuu verkossa.  

Sosiaalisen myynnin tarkoituksena on varmistaa myyntiprosessin kriittisten vaiheiden onnistuminen sekä rakentaa myynnin mahdollisuuksia ja kestäviä asiakassuhteita, samalla kun kasvatetaan positiivista näkyvyyttä niin henkilö- kuin yritystasolla. 

Opi ottamaan LinkedIn osaksi myynnin työkaluja ja asiantuntijoiden asiakasviestintää Social Selling valmennuksen avulla. Autamme kasvattamaan myyntiä LinkedInistä, samalla kun parannatte sekä asiakaskokemusta että brändinne vetovoimaa ja vähennätte rekrytoinnin kustannuksia. 

Valmennuksiemme avulla vauhditatte myynnin ja tunnettuuden kasvua, saatte ydinviestinne leviämään orgaanisesti, vaikutatte positiivisesti asiakaskokemukseen sekä työnantajamielikuvan parantamiseen. 

Miksi Social Selling?

Ostokäyttäytymisen muutos

Asiakas on valveutunut, monikanavainen ja itsenäinen, joten sosiaalista myyntiä painotetaan enemmän kuin koskaan. Myyjien on tunnistettava kaikki päätöksen tekijät, luotava suhteita yrityksiin sekä oltava asiantuntijoita asiakkaan mielessä, jo ennen ensimmäistä kohtaamista.

Myyntityön murros

Asiakkaan ostoprosessi ei lähde enää liikkeelle myyjän sattumanvaraisesta kontaktoinnista, vaan asiakkaan itsenäisestä tiedon- ja suosittelun hakuprosessista. Siksi arvon viestiminen ja luottamuksen rakentaminen on tapahduttava sosiaalisissa verkostoissa.  .

Luottamuksen rakentaminen

Sosiaalinen myynti on tapa etsiä, löytää, tulla löydetyksi, tunnistaa ja voittaa puolelleen asiakkaat (sekä työnhakijat). Opi vahvistamaan ilmatilaasi toimialallasi, vahvista luottamusta, luo suhteita ja ansaitse paikkaasi asiakkaasi mielessä.

Asiakasymmärrys keskiössä

Sosiaaliset kanavat ovat nyt paikka, jossa seurata ja kuunnella yleisöäsi. Moderniin myyntiin sulautuu markkinointi ja personoitu asiakkaan palveleminen. Etkä pärjää kisassa ilman liiketoiminnasta ja syvästä asiakasymmärryksestä lähtevää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. 

Social selling valmennuksen tuloksena

Muutat LinkedIn-profiilisi ja verkostosi myyntikoneeksi

Kasvata verkostoja, paranna näkyvyyttä ja rakenna vahva luottamus asiakkaisiin. Myynnin onnistumisprosentti ja asiakastyytyväisyys kasvavat, myyntisyklit lyhenevät ja keskikaupat nousevat.

Opit luomaan liidejä ja herättämään asiakkaittesi huomion

Opit miten sosiaalinen media viedään osaksi viestintää ja myyntiprosessia. Ymmärrät askeleet asiantuntijabrändäykseen ja siihen kuinka herättää keskustelua asiakkaan asiantuntijana ja generoida liidejä.

Kirkastat viestintäsi ja sinut opitaan tuntemaan asiantuntijana

Oivallatte itsellenne ominaisimmat sisältöteemat ja kirkastatte henkilökohtaisia sisältösuunnitelmia sekä yhteistä työntekijälähettilyyttä vetovoiman parantamiseksi. Opit tuottamaan sisältöä, joka sitouttaa kohderyhmäläisiä.

Opit Social Selling prosessin ja rutiinit osana myyntiprosessia

Tiedät, miten some sulautuu osaksi myynnin arkea ja prosessin eri vaiheita. Opit yhdistämään markkinoinnin ja myynnin tehokkaasti. Tiedät, miten kehittää sosiaalista myyntiä myös valmennuksen jälkeen!

Social selling valmennuksen vaiheet

Moduulit suunnitellaan myynti- tai asiantuntijaorganisaation osallistujien tarpeen sekä tason mukaan. Valmennuksen aikana ja jälkeen kasvatatte myyntiä LinkedInistä,  samalla kun parannatte sekä asiakaskokemusta että brändinne vetovoimaa ja vähennätte rekrytoinnin kustannuksia. Sosiaalisen myynnin valmennuksen sisältävät tyypillisesti muun muassa: 

Sosiaalisen myynnin ymmärrystä ja innostusta

Sosiaalisen myynnin elementtien tiedon janon sammuttamista, esimerkkejä käytännöstä ja inspiraatiota aloittamiseen.

LinkedIn työpaja

Käytännönläheisen työpajan LinkedInin tehokkaasta hyödyntämisestä, jossa alustan käyttö opetellaan läpikotaisin.

Käytännön tason ohjaamista ja sparrausta

Monikanavaisen myyntiprosessin ymmärrystä ja käytännön sparrausta social sellingin sulauttamisesta osaksi prosessia sekä LinkedInin hyödyntämistä käytännössa myyntiprosessin eri vaiheissa, kuten prospektointi, kontaktointi ja välipeli.

Osaamisen kehittämistä ja käytännön tason harjoituksia

Sosiaalisen myynnin rutiinien treenausta, sisältöideointia ja postaustyöpajoja, jonka jälkeen postauksien laatu sekä määrä kasvaa!

Sosiaalisen myynnin teknologiat ja työkalut

Treenaamme sosiaalisen myynnin teknologioita, jotka tehostavat myyntiprosessia (LinkedIn Sales Navigator ja Chat GPT)

Lataa tästä maksuton opas sosiaalisen myynnin aloittamiseen!

Tässä järjestyksessä liikenteeseen!

01. Läpivalaisu

Yhteisyö starttaa läpivalaisu-palvelulla, jonka pohjalta:

  • Päätetään tarkempi valmennuksen sisältö osallistujien roolien ja lähtötilanteen mukaan.  
  • Tehdään valmentajan ja Asiakkaan auditiointi; myynnin prosessit ja Asiakkaan asiakasymmärrys, markkinoinnin yhteispelin nykytilanne.  
  • Sovitaan tavoitteet, mittarit ja seuranta 

02. Suunnitelma

  • Suunnitellaan kokonaisuuden läpivienti ja myynnin sekä markkinoinnin yhteistyö valmennuksen aikana. 
  • Laaditaan toimintasuunnitelmaa sosiaalisen myynnin tukemiseen, johtamiseen ja mittaamiseen. 
  • Osallistujat saavat ennakkotehtävän videona ja kirjallisen ennakkokyselyn. 

03. Valmennus

  • Tyypillinen kesto 3-6 kuukauteen, riippuen moduulien määrästä ja ajasta modulien välissä. Yhden moduulin kesto tyypillisesti 2-3 tuntia. Valmennus on toteutettavissa Teamsilla, hybridinä tai livenä Asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.  
  • Yhden ryhmän osallistujamäärä min 5 – max 20. Mikäli osallistujia on enemmän, jaetaan osallistujia eri valmennusryhmiin. 

04. Jatkokehitys

Lopuksi päätöskeskustelu ja valmennustyytyväisyyskyselyt.  

Syvennetään yhteistyötä esim. työpajoissa, joissa kehitetään osaamista näkemyksellisen sisällön tuottamiseen, tai pidetään “LinkedIn bookkauspäivä”. 

Social Selling valmennuspakettien hinta

2 moduulia

Social Selling valmennus 2 valmennusmoduulilla.

4000€ – 5000€

3 moduulia

Social Selling valmennus 3 valmennusmoduulilla.

6000€ – 8000€

4 moduulia

Social Selling valmennus 4 valmennusmoduulilla.

8000€ – 10000€

6 moduulia

Social Selling valmennus 6 valmennusmoduulilla.

12 000€
account_balance_wallet

Valmennusten moduulit

Valmennuksen moduuleita voidaan valita ja yhdistää asiakkaan tarpeen ja osallistujien profiilin mukaan. Valmennuskokonaisuus sisältää osallistavia tehtäviä läpi valmennuksen. 

group

Etsitkö yksilövalmennusta tai valmennusta alle 5 hlö tiimille?

Kannattaa myös tutustua Social Selling Growth verkkokurssiin ja ryhmille suunnattuun hybridivalmennukseen. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

Yhteistyöhön?

Ota seuraava askel kohti tehokkaampaa ja strategisempaa myyntiä. Käänny puoleemme ja aloita matkasi kohti myynnin huipputuloksia.