Paraskaan myyntistrategia ei toteuta itse itseään – Myynnin pelikirja on myyjän kompassi ja kartta tuloksiin

Myynnin pelikirja on kokoelma taktiikoita, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja skriptejä, joiden avulla myyjä pystyy toteuttamaan systemaattista myyntiprosessia.

Haasteita myyntistrategian jalkauttamisessa, myynnin johtamisessa tai myynnin laadun kehittämisessä?

Puuttuko myyntitiimistä systemaattisuutta tai yhteisiä tapoja toimia? Onko organisaatiossanne liian monta erilaista tapaa myydä?

Autamme konseptoimaan myyntiä, jonka avulla myynti johdomukaistuu ja tuottaa sekä parempaa tulosta, että asiakaskokemusta.

Myynnin pelikirja on kasvun ja kannattavuuden kartta, jonka rungot ja raamit ohjaavat myyjiä toteuttamaan yhteneväistä myyntiprosessia ja arvon tuottoa.

Network & Growth on modernin myynnin asiantuntija, joka toimii kumppaninasi myyntiprosessien kehittämisessä ja myyntikonseptien uudistamisessa sekä myynnin pelikirjojen rakentamisessa.

Miksi satsata myynnin pelikirjaan?

Tuloksien tehokkuus ja myyntityytyväisyys

Yritykset, jotka noudattavat selkeää myyntiprosessia ja arvon tuottoa, saavuttavat parempia tuloksia, samalla kun myyjien hyvinvointi paranee

Johonmukaisuus ja laatu

Myyntitulos ei jää kiinni yksittäisten myyjien suorituksista, uusi myyjä saadaan tuottamaan nopeammin ja pelikirja ohjaa jatkuvaa myynnin kehitystä

Suorituskyky ja kannattavuus

Asiakasymmärryksen, myynnin toimintamallien ja parhaiden käytänteiden dokumentointi ja niiden noudattaminen parantaa myynnin suorituskykyä myyntiprosessin jokaisessa vaiheessa.

Miten autamme rakentamaan ja jalkauttamaan myynnin pelikirjasi?

Myyntistrategia ja asiakasymmärrys

Tutustumme myyntistrategiaan ja varmistamme, että liiketoimintastrategiaa jalkautetaan myynnissä oikein, ja että ihanneasiakas on myyntinne keskiössä.

Modernit toimintamallit

Autamme uudistumaan! Integroimme pelikirjaasi nykyaikaiset lähestymistavat, kuten social sellingin, suositusmyynnin ja arvomyynnin.

Pullonkaulojen tunnistaminen ja laadun parantaminen

Auditioimme myyntitilanteenne, tunnistamme kehityskohdat, ja teemme suunnitelman, miten parantaa laatua jokaisessa prosessin vaiheessa sekä niiden välissä.

Selkeys ja johdonmukaisuus myynnille

Rakennamme tai kehitämme yhdessä selkeän ja toimivan myyntiprosessin, joka ei ole irrallaan markkinoinnin yhteistyöstä. 

Mitä me lupaamme myynnin pelikirjaasi?

Tapamme toimia on yrityksesi myyjille innostava ja konkreettinen. Myyntitiimi ei vain adaptoi uusia tapoja toimia, vaan sitoutuu muutokseen.

Selkeästi määritellyt ”pelimerkit” ja parhaat käytänteet tulokselliseen myyntiin
Yhteistyön vahvistaminen markkinoinnin kanssa paranee
Konkreettiset työkalut monikanavaisen myynnin toteuttamiseen

Kenelle myynnin pelikirja on suunnattu?

Yrityksille, jotka asettavat korkeita kasvutavoitteita.
Yrityksille, jotka haluavat uudistaa myyntistrategiaansa.
Toimijoille, jotka haluavat erottua kilpailijoistaan ja vahvistaa asemaansa markkinoilla.

Lataa tästä maksuton opas myynnin pelikirjan laatimiseen

Valmennus, jonka lopputuloksena on modernin myynnin pelikirja

Ota seuraava askel kohti tehokkaampaa ja strategisempaa myyntiä. Käänny puoleemme ja aloita matkasi kohti myynnin huipputuloksia. 

Valmennus yhdistelee teoriaa, tehtäviä ja käytännön harjoituksia keskusteluineen.  Kun teoria on valmis, käärimme hihat ja etenemme käytännön tasolle.

Varmistamme, että myyjät ymmärtävät, soveltavat ja sitoutuvat toteuttamaan opittua tehokkaasti ja laadukkaasti, jotta saavutetaan parhaat tulokset.

Valmennuspäivien välissä osallistujat saavat oppimateriaaleja ja tehtäviä, jotka syventävät osaamista ja vievät uuden oppimista käytännön tasolle, sekä tarjoavat mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa läpi valmennuksen. 

Myynnin pelikirja- valmennuksen eteneminen

01. Starttitapaaminen

Yhteistyön tarkempi suunnitelma ja aikataulutus.

02. Konsultointi

Myynnin uudistuksen tarpeet ja pelikirjan strateginen luominen. Optiona myös myyjien haastattelut ja / tai myynnin toiminnan seuraaminen ja auditiointi.

03. Myynnin pelikirja työpajat

Myynnin pelikirjan laatiminen (myyntiprosessi, sen vaiheet ja tapa toimia).

04. Myyntivalmennuspäivät

Modernin myynnin pelikirjan jalkauttaminen ja myyjien valmentaminen.

04. Follow up

Follow up tapaamiset ja tarpeet myynnin johdon kanssa. Fiilistellään myös tuloksia ja syvennetään yhteistyötä!

Yhteistyöhön?

Ota seuraava askel kohti tehokkaampaa ja strategisempaa myyntiä. Käänny puoleemme ja aloita matkasi kohti myynnin huipputuloksia.