Myyntivalmennus asiantuntijoille – muuta osaaminen myynnilliseksi menestykseksi

Myyntiä näkemyksillä asiantuntijoiden piilevä myyntipotentiaali

Onko proaktiivinen myyntityö asiantuntijoille vaikeaa, eikä myynti tunnu kuuluvan heille?

Tyypillisesti yrityksissä asiantuntijat ovat syvällisiä erikoisosaajia omilla alueillaan, mutta heiltä puuttuu usein myyntiosaaminen ja -asenne.

Tämä johtaa tilanteeseen, jossa erinomainen asiantuntemus ja potentiaalinen myyntimahdollisuus jäävät hyödyntämättä.

Halutko muuntaa huippuosaamisen ja näkemykset myynnilliseksi menestykseksi?

Asiantuntijoille luotu myyntivalmennus auttaa yhdistämään asiantuntijuuden, arvon viestinnän ja myyntitaidot saumattomasti, luonnollisesti ja tehokkaasti – ilman painetta tai pelkoja myynnistä.

Asiantuntijuus on parhaimmillaan hyvää myyntiä

Kun asiantuntijuus tapahtuu aktiivisesti kuunnellen ja proaktiivisesti kysellen sekä ongelmia ratkoen, se on parhaimmillaan hyvää myyntiä.

Nykyajan liiketoiminnassa asiantuntijoiden on tärkeää osata paitsi tarjota osaamistaan ja tietämystään, myös aktiivisesti kommunikoida ja ehdottaa ratkaisuja asiakkaille. 

Yrityksen asiantuntijoiden valjastaminen vaikuttamisen taitoihin, näkemykselliseen keskusteluun, pintaa syvemmälle menevään kartoitukseen ja aktiiviseen kuunteluun, ovat menestysresepti liikevaihdon kasvuun.

Mitä valmennuksesta saa?

Ymmärrystä ja innostusta

Sammutetaan tiedon janoa ja sytytetään innostusta myyntiä kohtaan. Autetaan ymmärtämään, että kyse on arvoa tuovasta kohtaamisesta ja ongelman ratkaisusta.

Vinkkejä käytäntöön

Helppoja tapoja, miten sulauttaa myynnillisiä keskusteluita osaksi jo olemassa olevia asiakaskohtaamisia. Kohtaamistaitoja, jotka eivät ole ”jotain ylimäärästä” asiantuntijan kiireiseen työpäivään.

Asiakasymmärrystä

Syvennämme asiakkaiden ostopsykologian ja ostomotiivien ymmärtämistä, joka poistaa myyntiesteitä ja auttaa asiantuntijaa kohtaamaan asiakkaitaan arvo edellä.

Itseluottamusta ja rohkeutta

Löydetään asiantuntijoiden “sisäinen myyjä” ja opitaan miten tuoda asiantuntijuus ja uudet ratkaisut esille autenttisesti ja vakuuttavasti.

Työkaluja ja tekniikoita

Konkreettisia välineitä ja strategioita, joiden avulla proaktiivisesti ehdottaa ja myydä palveluita, sekä kiteyttää arvoa, ilman, että asiantuntija vieraantuu ”myyjänä olosta”.

Asenne ja motivaatio

Muutamme suhtautumista myyntityöhön. Valmennuksen ansiosta myynnillisyys nähdään osana asiantuntijuutta, asiakaskohtaamisia, ammatillista kasvua ja mahdollisuutena tehdä enemmän merkityksellistä työtä.

Valmennuksen hyödyt:

Rohkeuden lisääminen ja asenteen muutos

Asiantuntijanne ymmärtävät myynnillisen merkityksen ja saavat lisää varmuutta asiakaskohtaamisiin.

Kohtaamis- kuuntelu,- ja kommunikaatiotaitojen parantaminen

Teorian ja harjoituksien avulla asiantuntijat kehittyvät asiakaslähtöisiksi ja vaikuttaviksi viestijöiksi. 

Syventynyt asiakasymmärrys

Asiantuntijat oppivat kuuntelemaan ja tunnistamaan asiakkaan tarpeita paremmin ja siten myymään enemmän 

Proaktiivinen myyntiote

Valmennuksen myötä asiantuntijanne kykenevät tekemään aktiivisia ja kohdennettuja ehdotuksia asiakkaille, lisäten mahdollisuuksia säännölliseen myynnin kasvuun. 

Modernin myynnin pelikirja lyhyentää myyjien perehdytysaikoja ja tarjoaa parempia kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Lue Oona Kankkusen kirjoittama kattava opas ja aloita myynti LinkedInissä!

Valmennuksen lopputuloksena

Asiantuntijat aktivoituvat

Aktivoituvat myynnillisellä otteella, lisäten yrityksenne myyntiä ja parantaen asiakaskokemusta. 

Asiantuntijat luovat arvoa

Osaavat yhdistää asiantuntijuutensa ja myyntitaitonsa, mikä luo arvoa sekä asiakkaalle että yrityksellenne. 

Asiantuntijat rakentavat luottamusta

Toimivat luontevasti ja tehokkaasti eri asiakastilanteissa, rakentaen luottamusta ja pitkäaikaisia asiakassuhteita 

Yrityskulttuuri tukee myynnillisyyttä

Valmennus myös muokkaa yrityskulttuuria rohkaisemaan ja tukemaan myynnillistä toimintaa. Tämä puolestaan johtaa parempaan asiakaskokemukseen, lisääntyneeseen myyntiin ja vahvempaan organisaation yhteishenkeen. 

Moderni myynnin johtaminen vaatii teknologiaa ja data-analytiikkaa, jotta voidaan johtaa monikanavaista myyntitiimiä. Kuvassa on myyntivalmentajien tiimi kävelemässä kohti valmiina auttamaan.

Yhteistyöhön?

Ota seuraava askel kohti näkemyksien myyntiä. Käänny puoleemme ja lähdetään suunnitteleman juuri teidän valmennusta!