MITEN VALJASTAA TYÖNTEKIJÄLÄHETTILÄITÄ BRÄNDIN VETOVOIMAN RAKENTAJIKSI?

Työnantajabrändin mielikuvan ja brändin tunnettuuden kehittämisessä työntekijälähettilyydellä on aidosti tärkeä ja luonnollinen rooli. Työntekijälähettilyys ja sosiaalinen myynti (social selling) ovat taktiikoita luottamuksen rakentamiseen, joita jokaisen yrityksen tulisi soveltaa.

Työntekijälähettiläs on paras brändin viestinviejä, eli lempinimeltään brändilähettiläs. Koska mikä yritys ei tänä päivänä hyötyisi siitä, että näyttäytyy halutuille osaajille ja potentiaalisille asiakkaille eri kanavissa ja kasvattaa vetovoimaansa?

Tässä blogissa muutama näkemys, mitä ja miten tavoitella, kun halutaan brändille vetovoimaa ja työnantajabrändille parempaa mielikuvaa aktiivisten työntekijälähettiläiden avulla!

 

Mikä työntekijälähettilyys ja miksi? 

Työntekijälähettilyys (engl. employee advocacy) ei ole terminä ihan uusi ja vanhempi tapa tästä taitaa olla kuuluisa ”viidakkorumpu” tai puskaradio.

Kyse on brändiviestinnästä työntekijöiden kautta ja/tai mahdollisesti työntekijöiden omasta henkilöbrändäyksestä, jolloin organisaation ihmiset nousevat tunnetuksi oman alan ja aihepiirien asiantuntijana (asiantuntijabrändi).

Tällä läsnäololla sosiaalisessa mediassa parannetaan työnantajamielikuvaa, brändin vetovoimaa ja boostataan mm. rekrytointiviestintää. Ja säästetään rekrytoinnin kustannuksissa.

Mikä työnantaja ei hyötyisi siitä, että maksetun mainonnan lisäksi tärkeimmät viestit, uutiset ja tapahtumat leviävät laajalle orgaanisesti ilman markkinoinnin kustannuksia? Ja haluttu viesti menee perille ihmiseltä ihmiselle, jolloin siihen luotetaan enemmän.

Työntekijälähettiläistä on todellakin hyötyä Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt 21% maailmanlaajuisesti pandemian aikana, mikä tekee somesta luonnollisesti kanavan missä ammatillinen läsnäolo, vaikuttaminen, henkilöbrändäys sekä asiantuntijaviestintä kannattaa.

 

Digitaalinen ostaminen on tullut jäädäkseen. Asiantuntija-arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä 80% B2B ostamisesta tapahtuu digitaalisilla alustoilla. Tämä tuo myynnille jatkossa enemmän haasteita tavoittaa ja voittaa asiakasta puolelleen sekä markkinoinnille uusia haasteita, miten erottua massasta.

On ainakin 4 asiaa, joita jokaisen yrityksen on kannattavaa sosiaalisissa kanavissa boostata 

 1. Läsnäoloa ja aktiivisuutta niissä alustoissa ja verkostoissa, joissa asiakkaat, myyntimahdollisuudet ja kilpailijat jo ovat
 2. Brändin tunnettuutta ja asiantuntijaviestintää ihmisten kautta
 3. Työnantajabrändin vetovoimaa
 4. Luottamuksen rakentamista ihmisten, tarinoiden ja ydinosaamisen sanoittamisen kautta

Miksi työntekijälähettilyys ja brändiviestintä joko ei toimi tai lopahtaa ennen kuin alkaakaan? 

 

Useat organisaatiot ovat vielä hukassa moderneista keinoista, miten rakentaa työntekijöistä henkilöbrändejä, jotka puhuvat brändin puolesta ja luovat uusia myynnin ja rekrytoinnin mahdollisuuksia.

Someaktiivisuuden puute on usein ideoiden ja epävarmuuden puutetta sekä ennakkoluulojen olemassaoloa. Epäonnistumisen mahdollisuudet kasvavat, jos innokkaita työntekijälähettiläitä ei tueta ja auteta onnistumaan – säännöllisesti.

Jos lähettilyys tai sosiaalisen myynnin teot jäävät “irralliseksi hötöksi”, on vaarana saada aikaan pöhinää, mutta ei tuloksia. Tällöin ajaudutaan helposti “sunnuntai somettamiseen”, passiiviseen liidien tai työhakemuksien odotteluun ja ajankäyttöön, joka ei ole tuottavaa. Tai sorrutaan somettamiseen, jonka sisältö ei tavoita eikä houkuttele oikeaa kohderyhmää.

Vahva työntekijälähettilyys on liiketoimintastrategiasta kehitetty asiakaslähtöinen sisältötrategia, josta on luotu pitkän aikavälin suunnitelma ja yhteiset somepelisäännöt.

Joten jokainen, joka tekee sosiaalista myyntiä ja brändiviestintää, on tasan tarkkaan tietoinen yrityksen unelma-asiakkaista tai tarvittavista osaajista, ja ymmärtää miksi asiakas ostaa juuri meiltä ja miten asiakkaiden haasteissa autamme. 

Kun nämä “sisältömöröt” ja sudenkuopat taklataan, rohkaistaan ja annetaan ideoita mistä ja miten viestiä, sekä upotetaan työntekijälähettilyys tai social selling osaksi strategiaa sekä suunnitelmaa, saadaan onnistumisia. Hyvä lähettilyys lähtee hyvin tehdystä suunnitelmasta, joka tukee liiketoiminnan strategisia tavoitteita.

Näin saadaan sosiaalisia asiantuntijoita, jotka herättävät keskustelua omalla persoonallaan, oman alan asiantuntijana ja viestivät niistä aihepiireistä, jotka ovat liiketoiminnalle relevantteja. Ja ovat itse innostuneita siinä!

(Some)ilmatilaa vielä on – se vain pitää ottaa haltuun.

 

Miten innostaa työntekijälähettilyyteen ja miten onnistua brändiviestinnässä?

Onnistumiseen tarvitaan myös yhteiset somepelisäännöt ja somekäsikirjat, jolla varmistetaan haluttu assositaatio, toneofvoice, laatu, yhdessä tekeminen, pitkäjänteisyys ja se toivottu lopputulos.

Työntekijälähettilyys on luonteva tapa viestiä työnantajakuvasta ja kertoa kokemuksiaan. Tällä tekemisellä täytyy kuitenkin olla yhteinen suunnitelma, tavoitteet ja seuranta sen lisäksi että jokaisella tulisi olla oikeus käyttää omaa someaan haluamallaan tavalla. Työntekijälähettiläitä tulisi myös kannustaa ja tukea säännöllisyyteen. Helppo nakki? Ei ehkä….

Tässä paras tapa on tietenkin myös esimerkillisyys. Yrityksen johto ja esihenkilöt etujonoon näyttämään mallia

Sopikaa yhteisistä pelisäännöistä someen. Näihin muutama vinkki:

 

1. Millaista sisältöä saa ja kannattaa päivittää?

 • Mistä me voisimme viestiä?
 • Mitä on tulossa, josta meidän kannattaa viestiä?
 • Mikä meidän asiakasta kiinnostaa ja houkuttelee?

2. Mikä ei ole sallittua? Mitä emme saa julkaista tai mihin emme halua profiloitua?

3. Miten työntekijän päivityksestä luodaan tunnistettava? Miten hyödynnämme visuaalista sisältöä, #-aihetunnisteita ja tägejä?

4. Mihin mahdolliset tarkemmat yritykseen liittyvät kysymykset ohjataan, elleivät ne koske juuri kyseisen henkilön työnkuvaa?

Tiedättehän, miksi olette toteuttamassa sisältöstrategiaa? 

Yritykset, jossa on yhdessä pohdittu, kenelle viestitään, missä kanavissa ja mitä haluamme viestiä sekä annettu ideoita ajankohtaisista asioista, joista viestiä, onnistutaan tietenkin paremmin. 

Kun tavoite kirkastetaan, tiedetään myös minkä liiketoiminta-alueen, osaston, tiimin ja ihmisten kanssa aloitetaan sosiaalisen median käyttö ensin. Ottakaa siis agendalle, mitä haluatte organisaationa; 

 • Kasvattaa bränditunnettuutta?
 • Generoida enemmän laadukkaita liidejä?
 • Rakentaa ajatusjohtajuutta omalla toimialalla?
 • Sitouttaa potentiaalisia uusia ja nykyisiä asiakkaita?
 • Parantaa vetovoimaa työnantajana?
 • Tarjotaanko apua, opettamista ja informaatiota?

Työntekijälähettilyys alkaa tietenkin hyvinvoivasta henkilöstöstä 

Kukaan ei kuitenkaan nouse lähettilääksi, jos ei voi työpaikalla hyvin. On ollut ilo huomata, kun viime aikoina monen organisaation tekijät postaavat someen uusia etätyöpisteitä, työpaikan etuja, hyvinvoinnin kehittämistä etätyön aikana. Mutta yhtä paljon näkyy ilmoituksia, missä kerrotaan, että uudet haasteet odottavat. 

Kuten myyntikin, tämäkin on fiilisbisnestä. 

Hyvinvoiva henkilöstö on tekemisen perusta. Kun perusta on kunnossa, potentiaaliset ja innostuneet ihmiset haluavat viestiä arjestaan, onnistumisistaan ja yrityksen kuulumisista. Jokaista ei voi saada innostumaan, eikä kaikkia kannattakaan pakottaa someen. 

Jokaisen tulisi myös kirkastaa se oma hyöty sosiaalisessa mediassa olosta. Tulokset voivat tarkoittaa myös muun muassa lisämyyntiä, suositteluiden kasvua, medianäkyvyyttä, kirjadiilejä, tai yksinkertaisesti merkitykselliseen asiaan vaikuttamista. Auta työntekijää kirkastamaan hyöty somettamisesta! 

 

On myös hyvä myöntää ääneen, jos ulkopuolinen kouluttaminen olisi järkevä investointi, koska viestintä, sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen ja markkinointi ei ei aina ole sitä helpointa lajia – edes ammattilaisille.

Ja viimeiseksi, muttei vähäisimmäksi, huolehtia, että työntekijöillä on käytössään oikeat kanavat, jossa kohderyhmä ja verkostot ovat sekä oikeat välineet, joilla ammatillista somettamista tehdä.

Jos jäit miettimään, miten juuri te voisitte startata työntekijöiden sparraamisen ja innostamisen kohti brändilähettilyyttä  – voit varata kanssasi 15min Kasvuvartin, niin jutellaan! 

Vinkki: Kurkkaa myös kirjoittamani LinkedIn uutiskirje, josta saat ideoita LinkedIn somestrategian ja suunnitelman luomiseen, joka keskittyy ennen kaikkea orgaanisen näkyvyyden lisäämiseen ja brändilähettiläiden valjastamiseen.

Tutustu modernin myynnin sisältöihin!

Ajankohtaiset webinaarit ja tapahtumat