MITEN TYÖNTEKIJÄLÄHETTILYYS SAADAAN TOIMIMAAN LINKEDINISSÄ

Olet ehkä huomannut, että LinkedInissä ihmiset voittavat yritykset? Nämä LinkedInin luvut alleviivaavat sen hyvin: 

”Engaged employees influence 8x more Company Page views, 4x more Company Page followers, 7x more job views, and 4x more job applications”  

Opi tästä blogista, kuinka työntekijälähettilyys on avain orgaanisen näkyvyyden kasvattamiseksi, ydinviestien levittämiseen sekä brändin vetovoiman vahvistamiseen.

 

Miksi työntekijälähettilyys?

Kun työntekijät ovat oman yrityksensä brändilähettiläitä, luo se korvaamattomalla tavalla luottamusta brändiä kohtaan.

Kun työntekijät kasvattavat omia asiantuntijabrändejään, kasvaa yrityksen asema markkinoilla sekä alan ajatusjohtajana.  

Ja hei, mikä yritys tai työnantaja ei hyötyisi siitä, että maksetun mainonnan lisäksi tärkeimmät viestit saadaan leviämään jopa kymmenille – tai sadoille tuhansille ihmisille? 

Työntekijöillä on noin 10 kertaa suuremmat verkostot kuin yrityksillä (LinkedIn), ja yrityksestä kertova postaus luetaan 16 kertaa todennäköisemmin, kun sen postaa henkilö vs yritys (Sprout social).  

Työntekijöiden jakamat postaukset saavat 8x enemmän reaktioita, kuin yrityksen jakama sisältö (Social Media Today).

Lähettilyydestä on siis hyötyä ja se on myös välttämätöntä. LinkedInissä ihmiset saavat paljon enemmän näkyvyyttä sekä sitoutuneisuutta sisältöihin, kuin

Mitä vahvempi asiantuntijabrändi myyjillä ja yrityksen asiantuntijoilla on, sitä paremmat myös myynnin tulokset ovat. Työntekijälähettilyys on yksi osa sosiaalista myyntiä, jossa ihminen vaikuttaa ihmiseen ja näin saadaan aikaan luottamusta sekä tunnettuutta relevanteissa verkostoissa sekä keskusteluissa.

 

Miten aloittaa työntekijälähettilyys?

 

Vahva työntekijälähettilyys on liiketoimintastrategiasta kehitetty työntekijä- ja asiakaslähtöinen sisältöstrategia, josta on luotu pitkän aikavälin suunnitelma sekä yhteiset somepelisäännöt. 

Kun perusasiat ovat kunnossa yrityksen toiminnan osalta, ota nämä askeleet:

 

1. Tee suunnitelma lähettilyydelle

 

Voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä tai pilkun viilaukselta, mutta kumpaakaan se ei ole. Kun lähettilyydelle laaditaan suunnitelma, tulee sen tukemisesta, edistymisen seuraamisesta ja mittaamisesta mahdollista- ja näin onnistutte.

79% yrityksistä työntekijälähettilyysohjelmalla raportoivat kasvaneesta näkyvyydestä, sekä 65% brändin tunnistettavuuden kasvusta (Hinge Marketing).  

Suunnitelman avulla lähettilyyden hyödyt ja teot tulevat selkeäksi niin lähettiläille, kuin koko organisaatiolle. Ei ole niin pientä tai suurta yritystä, etteikö suunnitelman kirjaaminen olisi hyödyllistä ja toisi tuloksia. 

Suunnitelman laatiminen lähtee yhteistyöstä ylimmän johdon, HR:n, markkinoinnin ja myynnin kesken, jotta löydetään yhteiset tavoitteet ja pohjaa sille, mitä, miksi ja miten lähdetään tekemään. 

Suunnitelma sisältää  

 • Kanavat, joissa halutaan olla 
 • Aiheet, mistä puhutaan 
 • Määrä ja vähimmäistehtävät, joita halutaan tehdä 
 • Yhdessä tekeminen ja sen yhteisenkin ajan kalenterointi 

2. Valjasta ja kysy lähettiläät, sitten tue sekä opasta heitä

 

Erityisen tärkeää on osallistaa johtajat, myynti-ja markkinointitiimit ja he, jotka edustavat yritystä ulospäin.  

Löydä relevantit lähettiläät organisaatiosta, ja kysy heiltä, haluavatko he olla lähettiläitä. Ja jotta homma toimisi, huolehdi heille hyvä opastus sekä tarpeeksi työkaluja tehtävän hoitamiseen. 

Tässä vinkkejä aloittamiseen: 

LinkedIn-tilin päivittäminen 

 • Aktiivisuus LinkedInissä lähtee ajankohtaisesta ja optimoidusta profiilista. Voit hakea tähän vinkkejä maksuttomasta LinkedIn-oppaasta!

Verkoston kasvattaminen 

 • Verkostoidu, osallistu keskusteluun ja seuraa ajankohtaisia hashtageja, vaikuttajia ja yrityksiä. Luo yhteyksiä ihmisten kanssa keskustelemalla, sekä postauksissa että viesteillä. Aidot, arvoa luovat yhteydet ovat verkostoitumisen ytimessä!

Sisällöntuottaminen

 • Tuota sekä jaa postauksia omaa asiantuntijuutta ja alaa koskevista aiheista. Ratko asiakkaasi ja yleisösi haasteita, sekä tuota lisäarvoa sisällölläsi. Ole oma aito itsesi, sillä näin rakennat brändisi vetovoimaa!

Tehosta bränditietoisuutta tägäämällä 

 

 • Tägää postauksiin ja relevantteihin keskusteluihin @-merkillä kollegat / työnantaja, sekä käytä #hashtageja.  

Laske sisällöntuottamisen rimaa  

 

Kuinka sitten saada sisältöä tuotettua? Jännittääkö postausten tekeminen, vai onko tuntuuko ideointi vaikealta?  

Ensimmäinen vinkki on, että istu alas, laita sormet näppäimistölle ja ala kirjoittaa. Varaa päivästäsi aikaa sisällön tuottamiselle, ja sitoudu siihen. Postaamiseen tulee rutiini ja se helpottuu, mutta siitä muodostuu rutiini vain toistamalla sitä. 

Yhteiset somen pelisäännöt auttavat viestinnän yhdenmukaistamisessa ja antavat suuntaviivoja. Niiden ei ole tarkoitus nostaa sisällöntuottamisen rimaa, vaan laskea sitä. 

Ne antavat suunnan sille, kenelle viestitään, mitä viestitään ja miten. Se on viestinnän punainen lanka ja tekee viestinnästä vetovoimaisempaa. Säännöllisyys ja jatkuvuus ovat avaintekijät vaikuttavuudessa. 

Tuo omia ajatuksia ja mielipiteitä esille, jotka tuovat näkökulmia alan ajankohtaisiin asioihin. Älä vain jaa muiden tuottamia juttuja tai tiedota, vaan osallista ja luo keskustelua. Aitoa arvoa sekä laadukasta sisältöä luomalla työntekijälähettilyydestä tulee tuloksellista. 

Mitä jos kukaan ei näekään postausta? Muista, että jokaisella postatulla sisällöllä on kuitenkin enemmän näkyvyyttä kuin postaamattomalla.  

 

Tässä 10 postausvinkkiä, joilla lähteä eteenpäin:  

 1. Kerro kirjoista ja podcasteista, joista olet oppinut
 2. Tapahtuma, jossa olit – kenen kanssa, ja mitä sieltä opit ja sait
 3. Siteeraa ajatusjohtajaa ja ota tähän kantaa omilla ajatuksillasi (tägää kyseinen henkilö)
 4. Viimeisin oivallus tai haaste työssäsi, sekä mitä opit siitä
 5. Tarina (työ)elämästä, joka toi muutoksia tai herätti tunteita
 6. Alasi yleisimmät ennakkoluulot ja kuinka selätät ne
 7. Oivalluksen tuottanut keskustelu tai onnistuminen asiakkaan kanssa
 8. Yleisimmät asiakkaasi tai tiimisi kysymykset, ja miten ratkaiset ne
 9. Oman työpäivän kuvaaminen – tarina kulissien takaa
 10. Henkilökohtainen, merkityksellinen tapahtuma

 

Mitä hyvä lähettiläs – postaus pitää sisällään

 

Aloitus, josta yleisö kiinnostuu:

 • Postauksesta näkyy noin kaksi riviä tekstiä ennen ”näytä lisää” nappia, joten nämä kaksi riviä tulisi kiinnittää yleisön kiinnostuksen lukea postaus loppuun

Oma kokemus tai tarina aiheesta:

 • Tarinat ja henkilökohtaiset kokemukset ovat koukuttavaa sisältöä

Yrityksen ja kollegan tägääminen:

 • Työntekijälähettilyys ja sen vaikutus tehostuu, kun sisältöön tägätään yritys ja kollegoita – ja kannustetaan keskusteluun

Verkoston osallistaminen kysymyksellä:

 • Keskustelut ovat LinkedInin suola, ja sitä generoidaan kysymyksillä

Relevantit #hashtagit:

 • Ajankohtaisilla ja asianmukaisilla hashtageilla postaus saa lisää näkyvyyttä

Visuaalinen elementti / bränditunniste:

 • Kuvalliset postaukset menestyvät paremmin, ja brändin mukainen elementti vahvistaa brändiviestintää

3. Johtohenkilöt toimivat esimerkkinä myös sosiaalisen median käyttäytymisessä

 

Arvot eivät ole vain kauniita sanoja yrityksen tarina-sivulla, vaan osa yrityksen arkea. Erityisesti johtoasemassa olevat näyttävät esimerkkiä arvojen toteuttamisessa sekä tekevät todeksi sen, miltä yrityksen johtaminen ja kulttuuri näyttää. 

Muista, että on haastavaa kannustaa työntekijöitä tekemään sellaista, mitä johto- tai esihenkilötkään eivät ole sitoutuneita tekemään. 

Ja toisaalta, kun johtaja on itse aktivoinut tekemään, saa hän tempaistua mukaan muutkin – joko jakamaan hänen sisältöään ylpeänä – tai luomaan omaansa rohkeammin. 

Hyviä esimerkkejä johtajista somessa, ovat mm. Jukka Holm, Lenni Laukkanen ja Henna Niiranen.

 

4. Pidä huolta, että somen pelisäännöt pohditaan yhdessä

 

Jokaisella on oltava lupa ja tuki tehdä somea omalla tavallaan, omalla tilillään. Mutta yrityksen henkilöstön on kuitenkin tärkeä paneutua tietoihin, jos olemassa on tiettyjä pelisääntöjä joita tulisi noudattaa.  

Näin saadaan kaikki vetämään yhtä köyttä, varmistetaan että saadaan positiivinen näkyvyys, ja että vältetään sosiaalisen median “villilänsi”. 

Lisäksi, kun työntekijöillä on käsitys siitä, miksi heidän tulisi toimia LinkedInissä ja kuinka se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan, sitoutuminen toimintaan ja sen tuloksellisuus on parempaa. 

Somettamisella ei ole vaikutusta, ellei se ole aitoa, innostunutta, jatkuvaa ja tarkoituksenmukaista. Siksi on tärkeää, että henkilöstön annetaan viestiä omalla äänellään eikä ketään pakoteta muotteihin. 

Pidä myös huolta, että erityisesti myyjät ymmärtävät sosiaalisen myynnin hyödyt, siihen laaditun myyntistrategian ja suunnitelman. Ja että heillä on tarpeeksi osaamista ja työkaluja sen tulokselliseen toteuttamiseen.

 

5. Muista, että työpaikastaan ylpeät työntekijät ovat luonnostaan lähettiläitä

 

Tämä lähtee perusasioista ja työpaikan kulttuurista – ja työntekijälähettilyyteen kannustamalla voi auttaa työntekijöitä huomaamaan ja sanoittamaan ylpeyden aiheita omalla työpaikallaan.  

Kun työntekijöiden jakamat tarinat ovat muutakin kuin rekryilmoituksia ja postausten jakamista ilman saatesanoja, voidaan alkaa puhumaan työntekijälähettilyydestä. Se vaikuttaa myös positiivisesti työnantajamielikuvaan. 

Mikä tekee teidän työpaikasta erityisen hyvän, ja mistä voisi kertoa tarinoita myös LinkedInissä? Mitä onnistumisia on ollut asiakkaiden kanssa, tai miten haasteista on selvitty?

LinkedInin mukaan käyttäjät regoivat eniten tarinoihin yrityksen kulissien takaa. Erityisesti niihin, jotka kertovat yrityksen kulttuurista ja arvoista käytännössä. 

Näillä vinkeillä voit ottaa harppauksen eteenpäin työntekijälähettilyyden sekä sosiaalisen myynnin valjastamisessa yrityksenne kasvun tueksi. Se vaatii suunnitelmallisuutta, yhteisiä pelisääntöjä ja yhteen pelaamista, esimerkillä johtamista ja sisältöstrategian laatimista.

Moderni myynti on ottanut harppauksia 2020-luvulla entistä sosiaalisemmaksi ja digitaalisemmaksi. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ovat jatkuvan oppimisen ja kouluttautumisen tarpeessa. 

 

Lue tästä Oonan Kauppalehden haastattelu brändin vetovoimaisuuden merkityksestä.

 

Vinkkilista mukaasi, nappaa kuva ja/tai jaa someen!

Mitä hyödyt kun lähettilyys tehdään oikein? 

Jopa 70 %  yrityksistä arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut niiden kasvua (Kauppakamareiden tutkimus 2021), joten vähintään varmistat sen, ettei teidän kasvunne ole kiinni siitä, että saatte houkuteltua tulevaisuuden parhaat tekijät. 

Muista, että työntekijöihin ja heidän asiantuntijabrändeihin sijoittaminen on kuin sijoitus yritykseen. Saatat ajatella sen myös uhkana, mutta mikäli asiantuntijan headhunttaus pelottaa työntekijälähettilyyden kehittämisen myötä, ei ehkä perusasiat ole kunnossa ja sinun tarvitsee ensin tehdä pohjatyö siitä, että lähettiläät ovat tyytyväisiä rooleissaan. 

Kun lähettilyys onnistuu, on hyödyt merkittävät. Se mikä hyöty tästä juuri teille on, riippuu tavoitteistanne. Haluatteko… 

 • Kasvattaa bränditunnettuutta? 
 • Generoida enemmän laadukkaita liidejä? 
 • Rakentaa ajatusjohtajuutta omalla toimialalla? 
 • Sitouttaa potentiaalisia uusia ja nykyisiä asiakkaita? 
 • Parantaa vetovoimaa työnantajana? 
 • Tarjotaanko apua, opettamista ja informaatiota? 

Joka tapauksessa, oikein tehtynä, tulossa on enemmän tunnettuutta, parempia rekryjä, vähemmän rekrytointikustannuksia, tuloksellisempaa myyntiä, vahvempia ja hedelmällisempiä asiakassuhteita, vankemmat verkostot – ja näiden kaikkien kautta vakaampi kannattavampi yritys tai organisaatio.

Onneksi kaikkea ei tarvitse miettiä ja keksiä talon sisällä itse! Varaa 15 minuutin Kasvuvartti Oonan kanssa, niin hän auttaa teitä löytämään parhaan ratkaisun yrityksenne kasvun tueksi

Ja jotta saat tiedot uusista blogeista suoraan sähköpostiisi, tilaa meidän #kasvukirje!