MITEN RAKENTAA HENKILÖSTÄ ASIANTUNTIJABRÄNDI?

Miten henkilöstä tulee asiantuntijabrändi?

Tiedät, että olisi aika astua taustalta esiin, mutta et tiedä miten sinusta tulisi asiantuntijabrändi?

Asiantuntijabrändäys ei tapahdu kahdessa viikossa ja silloin tällöin tehdyillä yksittäisillä somepäivityksillä. Vahva asiantuntijabrändi on ansainnut verkostonsa ja yleisönsä luottamuksen pitkäjänteisen työn tuloksena – jota tehdään myös sen jälkeen, kun oma asiantuntijabrändi on vahvistettu.

Asiantuntijabrändäys on vielä monelle vaikeaa, ja syy on, että meillä on tiukassa istuvia ajatuksia oman itsensä brändäämisestä. Brändi-sanalla on jopa huono kaiku, kun se kohdistuu henkilöön. Osasyyllinen tähän on suomalainen vaatimattomuuden perinne, jossa itsestään ei sovi pitää ääntä. Meistä jokainen on kuullut: ”Oma kehu haisee”, ”Vaatimattomuus kaunistaa”, ”Laiska töitään luettelee” ja ”Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”.

Vaikka edelleen Suomessa vallitsee kulttuurina ”en halua tuoda itseäni esille”- kulttuuri, ollaan pikku hiljaa hyvin varovaisin askelein siirtymässä kulttuuriin “katso mitä minäkin osaan”. Tämä muutos on erittäin tärkeää sekä hyödyllistä niin työmarkkinoilla kuin bisneksessä.

On tarpeellisempaa kuin koskaan erottua joukosta työnhakijana tai oman yrityksen perustajana tai B2B-myyjän, jota asiakas odottaa tapaamiseen.

Tämän blogin avulla kumotaan näitä ennakkoluuloja ja ymmärrät miksi sekä miten rakentaa olemassa olevasta henkilöbrändistäsi yleisöön vetoava asiantuntijabrändi.

Ihmiset ostavat ihmisiltä

Jos katsotaan kaupallista hyötyä oman digitaalisen jalanjäljen vahvistamisesta, on hyvä ymmärtää, ettei B2B myyjä ole enää asiakkaan prioriteettilistalla, kun asiakas etenee omassa hyvin digitaalisessa ostoprosessissaan. Näin ollen vaikein asia B2B-myynnissä nykyään on, että asiakkaat eivät enää tarvitse sinua kuten ennen. Ja juuri siksi, oman osaamisesi brändääminen on kannattavaa, jotta asiakkaasi tietää, löytää ja haluaa sinut.

Jos katsotaan B2B asiakkaiden käyttämiä kanavia ja ostoprosessin monimutkaisuutta, on muutosta tapahtunut vuosien aikana paljonkin. Asiakkaan ostopolku on lineaarisuuden vastakohta ja kanavien määrä on tuplaantunut vuodesta 2016 ja näin ollen niitä on jo jopa 10 (McKinsey.com). 

B2B- myyjän henkilöbrändin kehittäminen asiantuntijabrändiksi on itseasiassa asiakkaan ostotyön auttamista.

Asiakas kulkee ostopolullaan kanavien, tietotulvan ja ratkaisuehdotusten valtameressä. Digitaalinen pomppiminen kanavasta ja tiedosta toiseen vaikeuttaa asiakkaan ostopolkua, puhumattakaan tiedon ja vaihtoehtojen määrästä. Asiakkaan ostopolulla pitää olla siis näkyvissä, löydettävissä ja tavoitettavissa heti ensimmäisistä askeleista lähtien.

Huomionarvoista, että mikäli asiakkaan ostoprosessiin hypätään mukaan vasta siinä vaiheessa, kun asiakas on jo tyytymätön tilanteeseensa ja on jo kontaktoimassa kilpailijoita tai tarjouspyyntöä sinulta, olet hyvin todennäköisesti jo häviämässä – koska kilpailijasi ovat jo ottaneet sosiaalisen median myynti- ja markkinointistrategiaansa ja näin rakentaneet luottamusta jo siinä vaiheessa, kun asiakas on ollut vielä tyytyväinen.  

Kun B2B asiakas tutkii, vertailee ja etsii tietoa itse, joten miksi et varmistaisi henkilökohtaisesti, että juuri sinä olet sen tiedonhaun etusivulla vakuuttamassa asiakasta näkemyksilläsi? Eli brändäät oman osaamisesi ja pääset asiakkaan mieleen. Se on liiketoiminnassa kriittisen tärkeää, koska ihmiset ostavat ihmisiltä, jotka tuntuvat tutulta ja joihin luottavat.

Lopputulos on, että olet asiakkaan mielessä ensimmäisenä, kun heille tulee tarve alasi asiantuntijalle.

Käy lukemassa Oonan kasvutarina asiantuntijabrändiksi ❤

Neljä syytä, miksi sinunkin tulee brändätä itsesi asiakkaasi mieleen:

  • Ostaja löytää yhteistyöhön heidän kanssaan, joihin on jo jonkinlainen ”kosketus” aiemmin
  • Tavallisiin aitoihin henkilöihin luotetaan jopa enemmän kuin suuriin vaikuttajiin tai yritysjohtoon
  • Ihmiset ostavat ihmisiltä, eivätkä yrityksiltä, joten tutkitusti tämä pätee myös sosiaalisiin kanaviin
  • Henkilöillä on x 10 suuremmat verkostot kuin yrityksillä (lähde: LinkedIn)

Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi?

Vaikka henkilöbrändi- termi tuo monelle epäilyksiä ja jopa inhoa, se on kuitenkin jotain, mitä meillä kaikilla on. Sinullakin on brändi, sillä se on sitä, mitä sinusta puhutaan, kun et itse ole huoneessa.

Kuten asiantuntijabrändäyksestä väitöskirjaa tehnyt Kati Koivunen toteaa YTK- artikkelissa: Suomessa ajatellaan, että brändääminen tekee asioista epäaitoja. Markkinointi ja kaupallistaminen ovat meillä melkeinpä kirosanoja, mikä on harmi. Kyse on kuitenkin jokaisen omasta urapääomasta: siitä, että oma ura, verkostot ja osaaminen ovat omassa hallussa”

Myöskään YTK:n teettämän vuoden 2022 kyselyn tulokset eivät ihmetytä: 16 000 vastaajan joukosta vain joka kymmenes pitää oman osaamisen brändäämistä hyvänä juttuna.

Helppo osuus asiantuntijabrändin rakennuksessa on se, että saat olla täysin oma aito itsesi. Toisaalta juuri tämä koetaan haastavana: Miten tuoda se oma persoona asiantuntijakanaviin, kuten LinkedIniin.

Oman persoonan peliin laittaminen on tärkeää onnistumisen kannalta, myös siksi, että on hyvin vaikeaa ylläpitää tekaistua äänensävyä tai viestiä pitkäjänteisesti sellaisella tavalla, joka ei tunnu omalta. Aito persoonasi on oleellinen osa omaa asiantuntijuuttasi, älä siis piilota sitä.

Asiantuntijabrändin rakentaminen vaatii aikaa ajatella ja kehittää omaa osaamista, tahtotilaa suunnitella omaa presenssiä ja toimenpiteitä sekä ymmärrystä aiheista, joista haluaa tulla tunnetuksi. Se vaatii rohkeutta astua esiin ammatillisilla mielipiteitä ja rohkeutta olla itse keskusteluiden aloittaja.

  • Pelkkä henkilöbrändi ei luo ajatusjohtajan tai toimialan ykkösvaikuttajan mielikuvaa, vaan se keskittyy enemmän henkilön elämään, arvoihin, harrastuksiin ja persoonaan.
  • Asiantuntijabrändi on se asema, joka pitää saavuttaa substanssiosaamisen, ammatillisen asiantuntijuuden ja näkemyksien avulla. Nämä tehdään näkyväksi, eli oma osaaminen brändätään.

Asiantuntijabrändillä on usein valittuna yksi tai muutama ammatillinen teema, josta henkilö haluaa että hänet muistetaan. Henkilöbrändillä voi aiheita olla monia, eivätkä ne liity työelämään tai ammattiin. 

Henkilöstä asiantuntijabrändiksi

Sinun asiantuntijabrändisi kehittäminen uudelle tasolle voi olla sinulle askel täysin uudenlaiselle uralle organisaatiossa tai menestykselle myyjänä, yrittäjänä, johtajana tai organisaation asiantuntijana. Miksi et lähtisi vahvistamaan statustasi alasi asiantuntijana ja olla se joku, jonka mielipidettä arvostetaan ja jopa kysytään?

Mitä jos olisitkin se, joka saa palkintoja ja työnantajan arvostusta myyntitavoitteiden ja tunnettuuden saavuttamisesta? Ja jota kutsutaan puhumaan tapahtumiin tai kirjottamaan kirjaa? Tosin, näitä ei pidä kaikkien tavoitella. Tavoitteesi löytyy vastaamalla itsellesi kysymykseen: What in it for me?

Asiantuntijabrändäys on pitkäntähtäimen työtä, joka vaatii sinulta aikaa, tekoja, rohkeutta ja systemaattisuutta.

Myynnillisiä tuloksia ja kasvanutta näkyvyyttä voidaan nähdä nopeastikin ja samoin voit houkutella uusia kollegoita omalla somepresensilläsi, mutta status alan tai aiheesi asiantuntijana vaatii pitkäntähtäimen tekemistä.

Asiantuntijabrändiksi kasvetaan pikkuhiljaa, johdonmukaisesti jakamalla pyyteettömästi omaa osaamistaan, tuomalla osaamista esiin, osallistumalla ja herättämällä keskusteluita, ottamalla kantaa ja aloittamalla dialogeja oman asiantuntijuuden tai arvojen ympäriltä.

Jos sinulla on ajatus, aihe ja asia jota haluat johtaa ja mistä haluat tulla tunnetuksi, varmista että sinulla on kalenterissa aikaa tiedon syventämiseen ja sen tiedon jakamiseen asiantuntijana. Sitten tee se mitä lupaat, lunasta se mitä sinulta odotetaan ja rakenna luottamusta jokaisessa kohtaamisessa.

Nyt sinun on vain aloitettava kasvattamaan verkostoasi, näkyvyyttäsi ja tunnettuutta niistä aiheista, joista haluat, että sinut muistetaan.

Toivottavasti tämä blogi antoi rohkaisua sekä ideoita oman osaamisesi brändäämiseen!

Varaa itsellesi maksuton kasvuvartti tästä , jos haluat sparrata lisää. 🚀

 

Blogia muokattu 19.9.2022: Lisätty tietoa YTK:n teettämästä jäsentutkimuksesta.

Tutustu modernin myynnin sisältöihin!

Ajankohtaiset webinaarit ja tapahtumat