MITEN AJATUSJOHTAJUUTTA RAKENNETAAN TULOKSELLISESTI?

Paras tapa rakentaa luottamusta ja tunnettuutta on viestiä ja vaikuttaa ihmisten kautta.

Ajatusjohtaja voi olla ihminen, brändi tai yritys, mutta ajatusjohtajuutta rakentaa aina ihminen.

Nopeimmin kasvavista markkinoinnin keinoista, jonka suosio tuplaantuu vuoteen 2022 mennessä (Business Insiderin 2020) mukaan on myös vaikuttajamarkkinointi, kun taas ajatusjohtajuus on poikkeuksetta kustannustehokkain markkinoinnin ja myynnin keino B2B brändeille ja yrityksille.

Ajatusjohtajuuden rakentaminen ja vaikuttajamarkkinointi pitäisi jo olla osana suomalaisten yrityksien markkinointistrategiaa. Tulevaisuudessa bisneksessä tulevat kasvamaan ne yritykset, jotka viestivät mission, vision ja arvojen pohjalta verkostoissaan sekä rakentavat luottamusta ja tunnettuutta. 

Tässä blogissa jaan ajatuksia miten tunnettuuden ja brändin rakentamiseen olisi syytä kiinnittää huomiota, kun ostaminen jatkaa digitalisoitumistaan ja kilpailu B2B kentässä kovenee. 

 

Asiakkaasi luottavat ihmisten kautta tapahtuvaan viestintään, eivät yritykseen.

 

Kun jopa 70 % ostopäätöksistä syntyy nykyään sosiaalisen median suositusten perusteella, voidaan todeta, että potentiaaliset asiakkaasi luottavat enemmän ihmisten kautta tapahtuvaan viestintään ja sanaan, kuin mihinkään muuhun markkinointimateriaaliin. 

HubSpotin tutkimus sanoo, että 65 % ihmisistä eivät luota yritysten mainoksiin, kun 80 % kertovat, että luottavat vertaisviestintään. Yrityksen mainonnalle on tietenkin edelleen paikkansa, mutta riittääkö se enää ilman aktiivisia ihmisiä lähettiläinä? Tuskin. 

 

Ajatusjohtajuus on kustannustehokkain markkinoinnin ja myynnin keino  

Ajatusjohtajuus on kustannustehokkain keino B2B brändeille ja yrityksille, koska sillä saadaan triggeröityä tarvetta, nostettua arvoa ja taklattua hintakeskusteluita. Ja tämä siitä syystä, että ajatusjohtajuuteen liittyy tunne tutusta, luotettavasta ja potentiaalisella asiakkaalla on jo olemassa similaarinen yhteys yritykseen / brändiin.

 

LinkedIn markkinoinnin tutkimuksessa todettiin jälleen ajatusjohtajuuden toimivuus luottamuksen näkökulmasta:

 • 89% B2B päätöksentekijöistä sanoo, että ajatusjohtajuus nostaa heidän mielikuvaansa korkealaatuisesta organisaation kyvystä, samoin kuin heidän luottamustansa kyseiseen organisaatioon 
 • 59% sanoo, että ajatusjohtajuus on luotettavampi tapa arvioida organisaatiota, kuin mitkään muut markkinointimateriaalit 

Ajatusjohtajuus nostaa arvoa ja poistaa ongelmat hintakeskusteluista 

 

Kun brändiin / yritykseen / myyjään saadaan luotua “tunne tutusta” jo ennen asiakkaan ostoprosessin käynnistymistä, päästään asiakkaan mieleen (top of mind), jolloin inboundin määrä kasvaa ja parhaimmillaan myös myyntiprosessit lyhenevät.  

Kolmas kirkas hyöty liiketoiminnalle ja myynnille on ikuisten hintakeskusteluiden taklaaminen. Kun arvostus, luottamus ja tunnettuus kasvaa, emme enää ajaudu neuvottelemaan hinnoista. 

 • Edelmanin tutkimuksen mukaan 49% päättäjistä kertoo hankintojen perustuvan ainakin osittain ajatusjohtajuuteen 
 • Lisäksi 42% päättäjistä ovat valmiita maksamaan selkeästi enemmän ajatusjohtajan palveluista verrattuna muihin alan toimijoihin 

Kuka voi olla ajatusjohtaja ja kuka ei? 

Kaikki eivät välttämättä sovellu ajatusjohtajuuden rakentamiseen, koska ajatusjohtajalta vaaditaan rohkeaa kannanottoa, avointa keskustelua, visionääristä ajattelua ja tunneälykkyyttä, kuten kuuntelutaitoja.

Asiantuntijaviestintä tehdään ehdottomasti omilla kasvoilla sekä persoonalla, johon kaikki eivät ole halukkaitakaan somessa. Pitäisi olla myös selkeä näkemys toimialan ja aihepiirin tulevaisuudesta ja edellytyksistä sekä mahdollisuuksista kasvuun. 

Tämän on oltava suunnitelmallista, mutta kuitenkin autenttista ja aitoa. Ajatusjohtajan tulisi tarjota arvokasta tietoa, oivallusta ja jakaa syvää osaamista sekä jotakin uutta seuraajilleen, verkostolleen ja asiakkailleen. 

Bonfiren perustaja Laura Pääkkönen purki itse sanan hienosti social selling suomi Clubhouse klubille viime perjantaina, josta julkaisin ajatuksiani LinkedIniin. 

Ajatus = Ota aikaa ajattelulle. Mihin halutaan assosisoitua, miksi ja mitä haluan viestiä. Miten pysyn aallon harjalla aihepiireistäni ja jatkuvasti kehitän itseäni? Ajatusjohtajuus vaatii aikaa ajatustyölle. 

Johtaja = Ole valmis johtamaan aihepiirisi ja toimialasi keskusteluita. Johtaja on kannanottaja, asioiden eteenpäin viejä, esimerkin ja suunnannäyttäjä sekä uuden luoja. Ajatusjohtajuus vaatii rohkeutta ja visionäärisyyttä. 

Ajatusjohtajuuden suunnittelussa korostaisin, että kuten brändäyksessä ja social sellingin aloittamisessa, yrityksen peruspilarit on oltava ensin kunnossa.  

Nämä ovat asiakasymmärrys, oikeat viestintäkanavat ja asiakaslähtöinen viestintäsuunnitelma. Kenelle viestitään, mitä ja miten viestitään ja missä viestitään. 

 

Vaikuttajamarkkinoinnilla nopeampia tuloksia 

 

Ajatusjohtajuutta rakentaessa, tulisi muistaa, että tässäkään ei ole pikavoittoja tarjolla. Hieman nopeampia tuloksia voidaan saada vaikuttajamarkkinoinnilla…  

Vaikuttajamarkkinointi toimii, koska vaikuttajilla on valmista näkyvyyttä, sananvaltaa ja uskottavuutta siellä, missä asiakkaasi ja kohderyhmäsi kuluttaa ja etsii tietoa. Näin he saavat vaikutteita ja vaikuttaja pystyy vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen.  

Jos vaikuttaja on valittu hyvin, hän tavoittaa yrityksellesi oikean kohderyhmän verkostoissaan, puhuttelee heitä samaistuttavalla tavalla ja sitouttaa heitä kohti ostopäätöksiä. 

Matti Perkkiö jakoi ajatuksiaan LinkedInissä, miten vaikuttajamarkkinointi voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: 

 1. Vaikuttajat, joiden kautta vaikutat heidän seuraajiinsa 
 2. Vaikuttajaverkostot, joista saat mikrovaikuttajien kautta näkyvyyttä 
 3. Omat asiakkaasi, joilla jokaisella on oma verkostonsa, jota hyödyntää  
 4. Yritys itse, ajatusjohtajana tai asiantuntijabrändit yrityksessä. 

Ulkoiset vaikuttajat ovat yksi keino houkutella asiakkaita ja rakentaa luottamusta, mutta eikö meidän kaikkien organisaatiossa olevien myyjien, johtajien ja asiantuntijoiden tärkein tehtävä olekin keskustella meidän asiakkaidemme kanssa ja viestiä heille? Kyllä on ja nykyään se tehdään suurimmilta osin somessa. 

 

Luo sisältöä, joka vastaa yleisösi tarpeita

”One size does not fit all” – kaikki ei sovi kaikille ajatusjohtajuutta rakentaessa ja sisällöissä jota tehdään.

LinkedIn tuottaman raportin mukaan, 47 % B2B päättäjistä kokee, että viestinnässä ei oteta huomioon juuri heidän tarpeitaan.

Varmista siis, että tunnet asiakkaasi, saat oivalluksia ja ymmärrystä asiakkailtasi sekä verkostoiltasi, jotta tiedät mitkä sisältöaiheet- ja muodot toimivat parhaiten.

B2B-markkinoijien ja ajatusjohtajuutta rakentavien ihmisten tulisi pyrkiä luomaan sisältöä, joka on:

 • Ajankohtaista ja trendikästä
 • Inhimillistä ja luotettavaa
 • Kantaaottavaa
 • Mieluummin informatiivista kuin myyvää
 • Erityisesti yleisön tarpeisiin tehtyä

 

Vaikuttajamarkkinointi ja ajatusjohtajuus osaksi markkinointistrategiaa 

 

Sanotaan, että “markkinointi on maraton eikä sprintti”. Hyvä markkinointi lähtee strategiasta ja se on pitkäjänteistä laadukasta työtä, jota mitataan, seurataan ja siihen reagoidaan. 

Yksinkertaisimmillaan vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa sitä, että yrityksenne hyödyntää sosiaalisen median vaikuttajaa osana markkinointistrategiaa. Ja sosiaalinen media on vaikuttajien valtakuntaa. Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuudesta on myös tutkittua näyttöä ja tunnuslukujen valossa se esiintyy kustannustehokkaana sekä vaikuttavana markkinoinnin tapana.   

Tämä markkinointikeino on helppo aloittaa ja sitä on helppo tehdä pienemmälläkin skaalalla. Mutta sen ei tulisi olla irrallaan strategiasta. 

Yksinkertaisimmillaan ajatusjohtajuus tarkoittaa sitä, että valitaan oikeat ihmiset viestimään oikeissa kanavissa oikealla viestillä ja sisällöllä. Ja sosiaalisesta mediasta LinkedIn on B2B ajatusjohtajien valtakuntaa. 

Mitä tahansa markkinoinnin koneistoa rakentaessa tulisi myös asettaa selkeät ja fiksut tavoitteet ja mittarit. Tässä yksi hyväksi todetuista malleista toimii SMART; 

 • Specific = tarkka 
 • Measurable = mitattavissa 
 • Attainable = saavutettavissa 
 • Relevant = merkityksellinen 
 • Time-bound = aikaan sidottu 

Mikäli olet nyt tunnistanut, että teidänkin tulisi rakentaa mission, vision ja arvojen pohjalta vahvaa luottamusta ja tunnettuutta, hyvä.  

Jos kaipaatte tähän sparrausta ja ajatustenvaihtoa, varaathan Kasvuvartin kanssani.