Miksi työntekijälähettilyys epäonnistuu?

Työntekijähettilyys sosiaalisessa mediassa on tehokas tapa lisätä bränditietoisuutta, tavoittaa uusia yleisöjä ja edistää liiketoimintaa. Moni miettii parhaillaan, miten saada henkilöstö aktivoitua someen. Eikä ihme, koska olemme kaikki tunnistaneet, miten perinteinen mainonta ei enää yksinään riitä. Tarvitsemme vetovoimaa ja näkyvyyttä asiantuntijoiden kautta. Kun asiantuntija- tai myyntiorganisaatioissa jokainen edustaa omaa henkilökohtaista osaamista, miksei sitä tuoda viestinnällä ulos?Tästä blogista opit, mitä on työntekijälähettilyys parhaimmillaan ja miten sinunkin kannattaa aloittaa työntekijälähettilyyden strategian ja lähettilyysohjelmien rakentaminen sekä ohjelmien toteuttaminen. Ilman, että epäonnistutte!Lue myös Oonan Kauppalehden haastattelu työnantaja- ja yritysbrändin vetovoimaisuuden merkityksestä.

Miksi työntekijälähettilyys? 

Nostamme niin sanotun kissan pöydälle: vuoden 2022 McKinseyn artikkeli Future of Work kertoo, että 40 % miettii lähtemistä työnpaikoistaan. Myös useat uutiset kotimaasta osoittavat vallitsevaa työntekijäpulaa, joka pahimmillaan rajoittaa jo yritysten kasvua. Yritykset puhuvat osaajapulasta ja samalla ihmiset näissä yrityksissä miettivät uudelleen työn merkitystä ja työntekijäkokemustaan. Joten työnantaja, kiinnitätkö huomiota työnantajabrändisi vetovoimaan? Ohessa on neljä perustelua, miksi työntekijälähettilyyden tulisi olla osana sinunkin organisaatiosi strategiaa ja markkinointibudjettia: 
 1. Yrityksen ydinviestit leviävät orgaanisesti laajalle yleisölle ilman euromääräisiä kustannuksia. Työntekijälähettilyys, on kustannustehokkain tapa saada näkyvyyttä organisaation tärkeille ja ajankohtaisille aiheille.   
Hootsuiten ja Altimeterin vuoden 2021 teettämässä tutkimuksessa The Social Transformation Report osoitettiin, että organisaatioiden ydinviestien näkyvyys voi kasvaa jopa 28 % ilman maksettua mainontaa ja brändin mielikuva parantua jopa 25 % sekä työntekijöiden sitoutuminen kasvaa 22 %.  Huomionarvoista oli tässä oleva onnistumisen tekijä: työntekijänä ymmärretään paremmin yrityksen suuntaa ja näin ollen siitä osataan viestiä (hootsuite.com).  

2. Työntekijän kertomukset ovat hyvin hakijaystävällisiä samalla tavalla kuin social selling on asiakaslähtöistä. Ihminen tavoittaa paremmin toisen ihmisen kuin yritys.  

Yksittäisten ihmisten lähettämiin viesteihin luotetaan merkittävästi enemmän kuin yritysten viestintään. LinkedInin 7 Stats That Prove Your Employees Are Your Secret Recruiting Weapon -blogin mukaan käyttäjät reagoivat eniten tarinoihin yrityksen kulissien takaa, joten myös työnhakijoita kiinnostaa nähdä tätä yrityksen arkea.  Erityisesti heitä kiinnostavat ne tarinat, jotka kertovat yrityksen kulttuurista ja arvoista käytännössä (linkedin.com). Työntekijöiden aktiivisuus sosiaalisessa mediassa helpottaa rekrytointia, koska se on vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, sisällöt saadaan toimimaan uskottavammin ja ne saavat enemmän näkyvyyttä, jolloin yritys säästää niin aikaa kuin rahaa rekrytointiprosesseissa. 

3. Kolmas perusteluni työntekijälähettilyyden tärkeyden puolesta: en jättäisi huomiotta työntekijäkokemusta ja sen parantumista yhteisen sosiaalisen viestinnän ja hyvän työnantajabrändäyksen ansiosta.  

Työntekijöiden aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ei pelkästään auta rekrytoinnissa ja brändin vetovoiman kasvattamisessa, vaan se myös vahvistaa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja suhdetta yritykseen. Kuten myös parantaa kollektiivisia suhteita ja sisäistäkin viestintää. Somessa ihmiset tutustuvat toisiinsa ihan uudella tavalla. 

Gallup.com-sivustolla, vuosittain toistuvassa Workplace Gallupissa What Is Employee Engagement and How Do You Improve It? kerrotaan, yli 50 vuoden tehdyn tutkimuksen perusteella, että sitoutuneet työntekijät (ja he, jotka rakentavat työnantajamielikuvaasi) tuottavat parempia tuloksia verrattuna sitoutumattomiin työntekijöihin 

4. Henkilökohtainen hyöty itse lähettiläälle. Onnistuessaan työntekijälähettilyys kasvattaa työntekijän asiantuntijabrändiä: nämä kirjallisen viestinnän taidot, jotka opitaan sisällöntuottamisessa, ja suuret ammatilliset verkostot luovat kilpailuetua työelämässä.  

Kun kaksi samankaltaista talenttia, samoilla vahvuuksilla asetetaan vierekkäin, heistä todennäköisesti voittaa hän, jolla on suurempi verkosto ja tahtotila vaikuttaa sosiaalisessa mediassa. Lue lisää miten rakentaa henkilöstä asiantuntijabrändi. 

LinkedIn työntekijälähettilyyden ja sosiaalisen myynnin alustana 

Työnantajabrändin vetovoiman kasvattaminen somessa lähtee perusasioista ja työpaikan kulttuurista. Työntekijälähettilyyteen kannustamalla voi auttaa työntekijöitä huomaamaan ja sanoittamaan ylpeyden aiheita omalla työpaikallaan.  
Kun työntekijöiden jakamat tarinat ovat muutakin kuin uudelleen jaettuja rekryilmoituksia tai postausten jakamista ilman saatesanoja, voidaan alkaa puhumaan työntekijälähettilyydestä. Sellainen viestintä, jossa on työntekijän oma ääni, vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan.   
Kiinnostus lähettilyyteen ja samalla myös kilpailu somessa tulee varmasti kasvamaan. Gartnerin vuoden 2021 tiedotteessa Gartner Predicts the Opt-Out Rate for Mobile App Tracking Will Decline From 85 % to 60 % by 2023 todettiin, että vuoteen 2023 mennessä 90 %:iin B2B-yritysten markkinointi- ja somestrategioista kuuluu työnantajabrändin vetovoimaisuuden parantaminen työntekijälähettilyyden avulla.Pitäisikö kaikkien olla LinkedInissä blogimme on yksi luetuimmista, eikä ihme. LinkedIn puhututtaa, koska sen kiistattomat hyödyt ja mahdollisuudet on jo Suomessa nähty. Olet varmasti kuullut väittämän “ihmiset voittavat yritykset”LinkedInissä. Kinsta.com kokosi vuonna 2022 eri lähteistä LinkedIn-statistiikkaa, mikä puhuu LinkedInin tärkeyden puolesta: 
 • B2B-markkinoijat raportoivat, että 80 % heidän sosiaalisen median liideistä tulee LinkedInistä ja 40 % näkee LinkedInin tehokkaimpana kanavana korkealaatuisten liidien hankkimisessa. (kinsta.com.) 
 • LinkedIn on somekanavista se, jossa tavoitat B2B-asiakkaat, koska siellä jopa 4/5 käyttäjästä vaikuttaa ostopäätöksiin omassa roolissaan. 
 • LinkedIn ohjaa 46 % sosiaalisesta liikenteestä B2B-sivustoille.  
 • LinkedIniä pidetään luotettavimpana sisällön lähteenä. (blog.hubspot.com.) 
Myös  Hubspot havaitsi vuonna 2019 päivitetyssä blogissaan, että LinkedIn on 277 % tehokkaampi liidien luomisessa, kuin Facebook tai Twitter. Tätä puoltaa myös Content Marketing Institute ja MarketingProfsin tutkimus vuodelta 2022, jossa markkinointipäättäjät kertovat, miten LinkedIn on eniten käytetty ja tehokkaimmaksi todettu orgaanisessa B2B-markkinoinnissa, mutta voittaa myös maksetussa mainonnassa.  Näin ollen B2B- bisneksessä olevan myyjän tai yrityksen ei todennäköisesti kannattaa sivuuttaa LinkedIniä osana strategiaansa. Lue myös 10 vinkkiä, miten aloittaa sosiaalinen myynti LinkedInissä. 

Mitä jos työntekijälähettiläät headhuntataan kilpailijoille? 

Onko sitten työntekijän ääni hyödyntämätön resurssi vai aikapommi somessa? Pelko sosiaalisen median lähettilyysohjelmia kohtaan liittyy usein siihen, että työntekijät headhuntattaisiin muualle. Johdon pelko on, että työntekijän asiantuntijuuden osoittaminen julkisessa verkostossa aiheuttaa heidän menettämisensä kilpailijalle, varsinkin kun osaavista henkilöistä on kaikilla aloilla pulaa.  
Tulisi kuitenkin muistaa, että asiantuntijan markkina-arvo kasvaa näkyvyyden myötä, mikä sataa lopulta myös yrityksen tulosriville.
Saavutettava ihmisten määrä, tunnettuuden vaikutus ja vipuapu markkinoinnin tuloksellisuuteen on mahdollisuuksien näkökulmasta valtava, kun henkilöstökin aktivoituu somessa. Tällä tavalla kysynnän luominen, brändin vetovoiman kasvattaminen ja toimialan ajatusjohtajuuden rakentaminen yksinkertaisesti skaalaa paremmin.  Samalla, asiantuntijalähtöisyydestä johtuen, viestintä on lähtökohtaisesti hyvin kohdennettua ja personoitua. Näin eri toimialojen sekä segmenttien yleisöä tavoitetaan huomattavasti kustannustehokkaammin. Samoin kun potentiaalisia uusia osaajia, joita yrityksen asiantuntijat houkuttelevat herättäen mielenkiintoa ja luottamusta – orgaanisesti. 
Riskinä toki on, että näkyvimmät asiantuntijat rekrytoidaan muualle, mutta kysyisin silloin olemmeko kilpailukykyinen työnantaja, jos asiantuntijamme kannustaminen someen johtaa irtisanoutumisiin? 
Hyvinvoiva henkilöstö on tekemisen perusta, ja kun perusta on kunnossa, potentiaaliset ja innostuneet ihmiset haluavat viestiä arjestaan, onnistumisistaan ja yrityksen kuulumisista ulospäin. Joten muista: “Employees before branding.”  Työntekijälähettilyys perustuu aina vapaaehtoisuuteen, minkä vuoksi henkilöstön tyytyväisyys on keskiössä, kun puhutaan hyvästä työntekijälähettilyydestä. Lähettilyyttä ei kannata pakottaa, vaan tässäkin avain on oikeasti tyytyväinen työntekijä.
Onnelliset työntekijät haluavat kertoa työnantajastaan seuraajilleen ja kontakteilleen.

Miksi työntekijälähettilyys epäonnistuu? 

Työntekijälähettilyysohjelmat voivat onnistua tai epäonnistua useista syistä. Ohessa on yleisimpiä syitä, miksi työntekijälähettilyysohjelmat eivät välttämättä onnistu.
 1. Johtajuuden puute: Ilman johdon tukea ei välttämättä saa menestymiseen tarvittavia resursseja ja henkilöstön odottamaa esimerkkiä.
 2. Kehno suunnittelu lähettilyysohjelmassa: vajaa suunnitelma johtaa aktiviisuuden ja innostuksen lopahtamiseen. Onnistunut työntekijälähettilyys ohjelma rakennetaan tavoitteilla, ideoilla, sisältöstrategialla, koulutuksella ja jopa kannustin- ja palkitsemisjärjestelmällä.
 3. Tehoton koulutus: Työntekijät eivät välttämättä pysty käyttämään somea tehokkaasti, jos koulutus sosiaalisen median parhaista käytännöistä ja yrityksen somepolitiikasta on puutteellista. Käytännönläheisen ja innostavan koulutuksen tarjoaminen on ratkaisevan tärkeää ohjelman onnistumisen kannalta.
 4. Rohkeuden puute: Työntekijät eivät aina halua jakaa yrityksen sisältöä henkilökohtaisissa sosiaalisen median profiileissaan. Tämä voi johtua luottamuksen puutteesta yritykseen, huolesta sisällön laatua kohtaan tai pelosta koskien verkoston negatiivista palautetta kohtaan. Tähän auttaa jälleen kouluttaminen ja esimerkin näyttäminen.
 5. Sisällön laatu: Jos henkilöstölle tarjottu jaettava sisältö ei ole relevanttia tai kiinnostavaa työntekijöiden verkostoille, ei lähettiläiden sisällöt voi menestyä.
 6. Yrityksen oman somestrategian puute: Jos yrityksen sivusto ei ole kunnossa ja aktiivinen, miksi työntekijätkään somettaisi? Tai ainakin uudet potentiaaliset sivuston seuraajat valuvat hukkaan…
 7. Riittämättömät kannustimet ja palkkiot: Näiden tarjoaminen voi auttaa motivoimaan työntekijöitä ja lisäämään aktiivisuutta. Tärkein olisi muistaa edes kannustaa ja kehua arjessa, kun lähettilyys toteutuu.
 8. Mittauksen ja seurannan puute: Voi olla vaikeaa ymmärtää vaikutusta ja tunnistaa parannuskohteita, jos ei seuraa ja mittaa mitään.
 9. Esimerkin puute: Organisaatioilla, eikä esihenkilöillä ja johtajilla ole enää varaa olla hiljaa, pysytellä logon takana tai pitäytyä yhden perinteisen kanavan taktiikassa. Kun haluat lähettiläitä tai sosiaalisia myyjiä, ole valmiina näyttämään tiimillesi esimerkkiä. Erityisesti johtajana et voi jättäytyä sosiaalisen viestinnän ulkopuolelle. Maailma ja sen ihmiset kaipaavat johtajien kasvoja, käymään vuoropuhelua suoraan asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Sinulla on vastuu ja valta saada äänesi kuuluviin. 

Valjasta ja kysy lähettiläät, sitten innosta, tue ja opasta heitä

Erityisen tärkeää on osallistaa kaikki halukkaat ja uteliaat, kuten asiantuntijat, johtajat, myynti-ja markkinointitiimit ja he, jotka edustavat yritystä ulospäin. Löydä nämä relevantit lähettiläät organisaatiosta, ja kysy heiltä, haluavatko he olla lähettiläitä. Ja jotta homma toimisi, huolehdi heille hyvä opastus sekä tarpeeksi työkaluja tehtävän hoitamiseen.Voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä tai pilkun viilaukselta, mutta kumpaakaan se ei ole. Kun lähettilyydelle laaditaan suunnitelma, tulee sen tukemisesta, edistymisen seuraamisesta ja mittaamisesta mahdollista- ja näin onnistutte.Suunnitelman avulla lähettilyyden hyödyt ja teot tulevat selkeäksi niin lähettiläille, kuin koko organisaatiolle. Ei ole niin pientä tai suurta yritystä, etteikö suunnitelman kirjaaminen olisi hyödyllistä ja toisi tuloksia. Suunnitelman laatiminen lähtee yhteistyöstä ylimmän johdon, HR:n, markkinoinnin ja myynnin kesken, jotta löydetään yhteiset tavoitteet ja pohjaa sille, mitä, miksi ja miten lähdetään tekemään.Jokaisella on oltava lupa ja tuki tehdä somea omalla tavallaan, omalla tilillään. Mutta yrityksen henkilöstön on kuitenkin tärkeä paneutua tietoihin, jos olemassa on tiettyjä pelisääntöjä joita tulisi noudattaa. Näin saadaan kaikki vetämään yhtä köyttä, varmistetaan että saadaan positiivinen näkyvyys, ja että vältetään sosiaalisen median “villilänsi”.Lisäksi, kun työntekijöillä on käsitys siitä, miksi heidän tulisi toimia LinkedInissä ja kuinka se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan, sitoutuminen toimintaan ja sen tuloksellisuus on parempaa. Somettamisella ei ole vaikutusta, ellei se ole aitoa, innostunutta, jatkuvaa ja tarkoituksenmukaista. Siksi on tärkeää, että henkilöstön annetaan viestiä omalla äänellään eikä ketään pakoteta muotteihin.

Työntekijälähettilyysohjelma suunnitelma sisältää esimerkiksi:

 • Kanavat, joissa halutaan olla
 • Aiheet, mistä puhutaan ja mistä halutaan viestiä
 • Asiat ja teemat, joista ei suositella otettavan julkisesti kantaa
 • Vinkit ja yhdessä sovitut tavat luoda sisältöihin tunnisteita (esim. #- tägit)
 • Määrä ja vähimmäistehtävät, joita toivotaan ja opastetaan tehtävän
 • Yhdessä tekemisen pelisäännöt somessa ja yhteinen boostaaminen

Muista, että työpaikastaan ylpeät työntekijät ovat luonnostaan lähettiläitä

Mikä tekee teidän työpaikasta erityisen hyvän, ja mistä voisi kertoa tarinoita myös LinkedInissä? Mitä onnistumisia on ollut asiakkaiden kanssa, tai miten haasteista on selvitty? Miten työntekijästä on pidetty erityisen hyvää huolta ja miten urapolkua on mahdollistettu?Vetovoimainen työntekijälähettilyys ja sitä kautta rakentuva houkutteleva työnantajabrändi alkaa aina perusasioista, eli ihmisten hyvinvoinnista ja työpaikan kulttuurista. Työntekijälähettilyyteen kannustamalla voit myös auttaa työntekijöitä huomaamaan ja sanoittamaan ylpeyden aiheita omalla työpaikallaan!Kun työntekijöiden jakamat tarinat ja kokemukset ovat muutakin kuin rekryilmoituksia ja postausten jakamista ilman saatesanoja, voidaan alkaa puhumaan työntekijälähettilyydestä ja se jos jokin vaikuttaa myös positiivisesti työnantajamielikuvaan.***Sudenkuoppien välttämiseksi ja onnistuneen työntekijälähettilyysohjelman luomiseksi, olethan rohkeasti yhteydessä, niin autamme. Varaa Kasvuvartti ja juttele valmennuksista tai koulutuksista Oonan ja Nooran kanssa.Muista myös, että ensimmäinen askel LinkedInin ammatilliseen hyödyntämiseen ammattimainen LinkedIn profiili. Katso maksuttomasta LinkedIn- oppaastamme, miltä LinkedIn-profiilisi tulee näyttää, silloin kun se on optimoitu niin, että se vakuuttaa, viestii asiantuntijuutta ja houkuttelee yleisöä toimimaan!

Tutustu modernin myynnin sisältöihin!

Ajankohtaiset webinaarit ja tapahtumat