Kasvukonsultoinnit

Näkemystä ja kasvua palveluna

Onko teillä kasvutavoite, jonka suunnitteluun tai toteuttamiseen oma osaaminen, ajatusaika ja resurssit eivät riitä? Ehkä ratkaisunne on timanttinen, mutta ette osaa viestiä erottuvasti asiakasarvoa tai rakentaa myynti- sekä markkinointi strategioita tuloksellisiksi toimenpiteiksi? 

Konsultoinnit ovat Sinulle, joka tarvitset asiantuntijuutta kasvun suunnitteluun, tuloksien parantamiseen ja myynnin sekä markkinoinnin kehittämiseen yrityksessäsi. 

Näkemystä ja kasvua palveluna

Onko teillä kasvutavoite, jonka suunnitteluun tai toteuttamiseen oma osaaminen, ajatusaika ja resurssit eivät riitä? Ehkä ratkaisunne on timanttinen, mutta ette osaa viestiä erottuvasti asiakasarvoa tai rakentaa myynti- sekä markkinointi strategioita tuloksellisiksi toimenpiteiksi? 

Konsultoinnit ovat Sinulle, joka tarvitset asiantuntijuutta kasvun suunnitteluun, tuloksien parantamiseen ja myynnin sekä markkinoinnin kehittämiseen yrityksessäsi. 

Kasvujohtaja kuukausipalveluna ja kasvukonsultointia

Apuna kaupallisen menestyksen tekijöissä: Valinnat, suunta ja kaupallinen suorituskyky.

Kaupallinen menestys syntyy myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehityksen sekä johtamisen yhteispelistä. Olemme apuna kirkastamaan strategiaa ja luomaan tehokasta toimintaa kasvun vauhdittamiseksi. Kasvujohtajana palveluna on kuin modernin myynnin ja markkinoinnin strateginen asiantuntija ”vuokrapalveluna” sinulle (ulkoistetuksi) kollegaksi.

Konsultoinnit alkaen 290 – 390 € / tunti + alv

Kasvun auditiointi ja suunnittelu

Nykytilanteen auditiointi, tulevan tavoite ja työkalut. Kokonaiskuva liiketoiminnan numeroista ja liiketoimintaan vaikuttavasta tekemisestä.

Myyntistrategia- ja suunnitelma

Myyntistrategian kirkastaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen.

Kehittäminen ja käytäntö

Ensimmäinen askel on kasvupaja, joka ei vielä sido palvelun tilaamiseen. Kasvupajan tarkoituksena on selkeyttää lähtötilanne ja konsultoinnin tavoitteet.

Etkö hahmota boksin ulkopuolelle myyntisi tarpeita tai kipukohtia? Modernissa myynnin ja markkinoinnin maailmassa on lähes mahdotonta osata yksilötasolla kaikki itse tai edes nähdä myynnin ja markkinoinnin kokonaisuuksia tai mahdollisuuksia.

Olemme apuna, kun tarvitset näkemystä myynnin läpivalaisuun, apua tunnistamaan pullonkaulat ja suunnittelemaan kehitystä ja prosessia kasvulle.

Kasvua palveluna 7 000 € - 12 000 € / kk

Myynnin ja markkinoinnin strategia

Projektikohtainen tai pidempiaikainen myynnin tai/ja markkinoinnin johdon sparraus, valmennus ja tukeminen.

Kasvusuunnitelmat

Myynnin pullonkaulojen tunnistaminen ja kasvusuunnitelma. Nykyhetken auditiointi, jonka jälkeen laaditaan tulosten pohjalta suunnitelma. Mahdolliset myynnin haastattelut.

Modernit myynnin pelikirjat

Modernin myynnin pelikirjaan tuodaan runkoja, raameja, myynnin ja markkinoinnin yhteispeli, myyntikanavia parhailla käytänteillä, monikanavaiset myynnin prosessit ja teidän tapa viestiä, palvella sekä vakuuttaa. 

Konsultoinnin hyödyt

Saatte ulkopuolisen näkemyksen ja osaamisen kohti oikeaa suuntaa, valintoja ja tuloksellista myyntiä sekä markkinointia
Ette kipuile tai mieti yksin, vaan saatte varmuutta siitä, mikä toimii ja mikä ei, jonka pohjalta tehdään tulokselliset suunnitelmat sekä toimenpiteet
Lopputuloksena on voittava, näkemyksellinen ja monikanavainen myynnin pelikirja, joka on jalkautettavissa myynnin roolien käyttöön
Markkinointi on aidosti valjastettu tukemaan myyntiä ja sosiaalinen media on tuloksellinen osa myynti- ja markkinointistrategiaa.
Myynnin tulokset prosessin jokaisessa vaiheessa kasvaa ja samoin asiantuntijamielikuvanne, tunnettuus sekä brändinne kehittyy .
Saatte tarvittaessa laajan osaamisen käyttöönne (modernin myynnin asiantuntijuus, kasvustratrgiat, sisältöstrategiat- ja somesuunnitelmat, asiakaslähtöinen viestintä, ostajapersoonat- ja polut, sisällöntuottaminen ja sosiaalinen myynti).
Teille jää enemmän aikaa keskittyä omiin rooleihin ja asiakkaidenne haasteiden ratkaisemiseen (kuten myyntiin).

FAQ

 • Konsultoinnit alkaen 290 – 390 € / tunti + alv 
 • Kasvua palveluna 7 000 € – 12 000 € / kk 
 • Kunnianhimoinen kasvutavoite 
 • Tunnistettu resurssivaje(esim. myynti/markkinointijohtajaa ei ole) 
 • Osaamisvajetta  moderniin myyntiin ja markkinointii; suunta, oikeat tavat toimia, tehokkaat prosessit, kanavien parhaat käytännöt 
 • Haasteita myynnin saavuttamisessa, kuten uusasiakashankinta 
 • Kasvujohtaja ” as a service” palvelu on niille yrityksille, jotka eivät kaipaa valmennusta, vaan tarvitsevat jonkun ottamaan vastuun myynti- ja markkinointi strategioista sekä niiden kehittämisestä. 
 • Kasvujohtajana palveluna sopii myös olemassa olevan myynti- ja markkinointijohtajan osaamisen, strategian ja kasvun suunnittelun sparraajaksi ja aivotyöpariksi, unohtamatta käsien saveen laittoa. 
 • Pitkäaikainen tuloksellinen kumppanuus, jossa osa tiimiä, ei vain projektimainen konsultti
 • Osa polkua ja kasvutarinaa, ei vain kalvojen esityksiä 
 • Haastaa näkemyksillä ajattelua ja nostaa uudelle tasolle 
 • Apuna niin kauan kuin tarve – tavoite on olla lopuksi tarpeeton, koska osaatte itse 
 • Laajempi myynti- ja markkinointi osaajatiimi käytössä, jos tarve tulee 
 • Kaikissa palveluissa on ensimmäinen askel Kasvupaja, joka ei sido vielä palvelun tilaamiseen 
 • Kasvupajan jälkeen auditiointi ja suunnitelma 
 • Konsultointi alkaa (minimilaskutus 3 tuntia)