Puheenvuorot ja luennot

Inspiraatioon, rohkaisuun, tiedon janoon ja uuden oppimiseen

Onko sinun tapahtumasi vailla inspiroivaa puhujaa?

Hyvä puhuja osaa – ja haluaa – intohimoisesti puhua, vaikuttaa kuulijoihin ja muuttaa maailmaa vaikutuksellaan. 

Hyvä puheenvuoro jakaa sopivasti faktatietoa, herättää uusia ajatuksia, saa aikaan keskustelua, jää mieleen ja sytyttää liekin toimintaan kohti muutosta. 

Onko sinun tapahtumasi vailla inspiroivaa puhujaa, joka herättelisi ja rohkaisisi kuulijoita sekä inspiroisi heitä? 

Puhujana tai luennoitsijana minusta saat konkretiaa ja energiaa, etkä pelkkää teoriaa ja kalvoja.

Kykyni ”ravistella” kuulijoita jättää muistijälkiä sekä ajatuksia herättävä tapa puhua pitää kiinnostusta yllä.

Rakennetaan yhdessä puheen tavoite ja anna minun ottaa ihmiset haltuun ja tuoda lisäarvoa tapahtumaasi!

Inspiroivana puhujana Oona Kankkunen

Puheenvuoro- ja Keynotepaketit

Asiakkaiden ajatuksia valmennuksesta