Miten nousta taustalta ajatusjohtajaksi?

Ajatusjohtajuus statuksena kiinnostaa yhä useampia, eikä ihme. Ajatusjohtaja- statuksen avulla erotut kilpailijoistasi ja saat yleisösi ajattelemaan sinua ensimmäisenä vaihtoehtona. Semrushin artikkelissa vuodelta 2022, tutkimukseen osallistui 300 markkinoijaa ja oman alansa johtaja-yritystä: 65% yrityksistä on ottanut ajatusjohtajuuden osaksi sisältömarkkinoinnin strategiaansa ja lähes 30 % (29.5%) aikoo aloittaa ajatusjohtajuuden edistämisen pian.  Ehkä ajatusjohtajuus löytyy jo sinunkin strategiastasi? Jotta voit tulla ajatusjohtajaksi, sinun on ymmärrettävä sen vaatimukset, sudenkuopat ja keinot – ja sitten noudatettava suunnitelmaa. Tässä blogissa autamme sinut taustalta esiin!

Mitä on ajatusjohtajuus?

Ajatusjohtajuudella tarkoitetaan saavutettua statusta, jossa henkilö tai yritys on ansainnut auktoriteetin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä omalla alallaan tai aiheessaan. Ajastusjohtajuus-statuksen saavuttaa oman alansa visionääri ja ykkösasiantuntija. Hän nousee taustalta ajatusjohtajaksi, koska on ollut rohkea tuomaan näkemyksensä esiin, pyyteettömästi jakanut osaamistaan ja näin näyttänyt suuntaa. Tuntien oman aihealueensa, tarjoamalla asiantuntevia näkökulmia ja näin auttamalla sekä aktivoimalla yleisöään.  Me määrittelemme ajatusjohtajuuden näin: AJATUS: Mitä aidosti uutta ja arvokasta tietoa tai osaamista on? Mikä tekee sinusta tai yrityksestäsi erityisen? Miten validioit yleisösi, keihäänkärjet ja erottautumistekijät. Löydät keinot uniikin viestisi sanoittamiselle ja sen esiin tuomiselle. JOHTAJUUS: Missä, miten ja kuinka aktiivisesti asiakkaita ja sidosryhmiä aktivoidaan ja autetaan? Mihin keskusteluihin osallistutaan, miten näytetään suuntaa, ja miten johdetaan valittujen teemojen keskusteluita? Miten vaikutetaan jopa ympäröivään yhteiskuntaan? Lue myös Oonan Markkinointi Uutiset kolumni ajatusjohtajuudesta.

Miksi ajatusjohtajuuden tavoittelu kannattaa? 

Suurin osa ihmisistä eivät luota enää yritysten mainoksiin, vaan kertovat, että luottavat vertaisviestintään. Yrityksen mainonnalle on tietenkin edelleen paikkansa, mutta se ei enää yksinään riitä.
51 % sanoo sosiaalisten todisteiden lisäävän luottamusta uuteen brändiin ja 59 % kokee ajatusjohtajuuden olevan luotettavampi tapa arvioida organisaatiota, kuin mitkään muut markkinointimateriaalit (Edelmannin ja Linkedin State of Sales 2021). 

B2B brändeille ja yrityksille ajatusjohtajuus on ehdottomasti kustannustehokas keino, koska sillä saadaan triggeröityä asiakkaan tarvetta ja arvoa.

Ajatusjohtajuuteen liittyy tunne tutusta ja luotettavasta, jolloin potentiaalisella asiakkaalla tai työnhakijalla on jo olemassa similaarinen yhteys henkilöön, joka yritystä edustaa. Liiketoiminnalliset hyödyt ovat kiistattomia, kun ansaitaan paikka asiakkaan mielessä:

ajatusjohtajuus poistaa ongelmat hintakeskusteluista, tai jopa auttaa välttämään niitä kokonaan. Samalla ajatusjohtajien palveluista ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin muiden. 

Ajatusjohtaja on henkilö, jonka mielipidettä kaivataan, halutaan ja kysytään. Kun status on saavutettu, tulet ensimmäisenä mieleen, jos aihealueesta on kysymyksiä tai avun tarvetta. LinkedIn markkinoinnin tutkimuksessa todettiin jälleen ajatusjohtajuuden toimivuus luottamuksen näkökulmasta: 
  • 89  % B2B päätöksentekijöistä sanoo, että ajatusjohtajuus nostaa heidän mielikuvaansa korkealaatuisesta organisaation kyvystä, samoin kuin heidän luottamustansa kyseiseen organisaatioon  
  • 59% sanoo, että ajatusjohtajuus on luotettavampi tapa arvioida organisaatiota, kuin mitkään muut markkinointimateriaalit 
  • 49% päättäjistä kertoo hankintojen perustuvan ainakin osittain ajatusjohtajuuteen. Lisäksi 42% päättäjistä ovat valmiita maksamaan selkeästi enemmän ajatusjohtajan palveluista verrattuna muihin alan toimijoihin (Edelmann)
Ajatusjohtajuus on myös hyvä keino kiinnittää huomio ja lisätä sitä eri kanavissa; 54 % vuoden 2021 B2B Thought Leadership Impact Study- kyselyyn vastanneista (n. 3600 johtotason vastaajaa) ostajista sanoi, että ajatusjohtajuus on kriittisen tärkeä keino kiinnittää huomiota aiheisiin, joita tiedotusvälineet eivät käsittele, mutta jotka ovat silti merkityksellisiä heidän toimialalleen.

Mikä on tavoitteesi ajatusjohtajuudesta?

Jotta voit aloittaa, mitata ja tietää, milloin olette onnistuneet, ohessa muutama esimerkki siihen, mitä voit ajatusjohtajuudella tavoitella: 
  • Parannetaan työnantajabrändiä ja vetovoimaa työnantajana. 
  • Rakennetaan helposti lähestyttävää ja asiantuntevaa brändiä.  
  • Kehitetään ja kasvatetaan liiketoimintaa sekä asiakastyytyväisyyttä.  
  • Muokataan oman alan näkökulmia ja ansaitaan ilmatilaa. 
  • Lisätään myynnin mahdollisuuksia ja kannattavaa kasvua 
Ajatusjohtajuuden saavuttaminen on aikaa vaativa prosessi, jonka matka on huikea seikkailu syvempään asiakasymmärrykseen ja parempaan kilpailuetuun. Jotta saavutat ajatusjohtajuuden omalla alallasi, on tärkeää, että ymmärrät kohderyhmääsi – mitä yleisösi, asiakkaasi tai yhteistyökumppanisi tarvitsee, mikä tieto ja näkökulma häntä hyödyttää?  Tämän lisäksi tulisi valita oikeat kanavat, yhteisöt ja foorumit, ja olla aktiivinen vaikuttamaan siellä missä kohderyhmäsi on. Ajatusjohtaja tuntee viimeisimmät tutkimukset, ottaa asioista selvää ja vuorovaikuttaa niistä sosiaalisesti. Näin myös pysyt alasi luotettuna pioneerina jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Jaat oivalluksiasi ja ideoitasi eri kanavien, kuten blogien, sosiaalisen median, webinaarien ja puheenvuorojen kautta.  

Miten ajatusjohtajuus saavutetaan?

Ajatusjohtaja voi olla ihminen, brändi tai yritys, mutta ajatusjohtajuutta rakentaa aina ihminen. Miten siis valita ajatusjohtajat yrityksen sisältä (ja miksei myös ulkoa)?

Voit esimerkiksi aloittaa kokoamalla listaa potentiaalisista ajatusjohtajista, heistä jotka ovat yrityksen avainhenkilöitä (johtajia ja asiantuntijoita) ja joiden tulisi olla keulakuvia. Pohdi ja suunnittele, kenessä täsmäävät ”ajatusjohtajuuden kriteerit”.Kokosimme näihin kriteereihin 5 huomion arvoista ajatusjohtajuus- vinkkiä:1. Yhdenmukaisuus brändin vision, mission ja sen arvojen kanssa: jos ajatusjohtajasi eivät usko vakaasti brändiisi eivätkä ole linjassa tarinasi ja ydinviestien kanssa, ei ajatusjohtajuus todennäköisesti toimi. Onhan henkilöt sitoutuneita brändiin?2. Vahvat mielipiteet, innovatiiviset ideat ja visionäärisyys: aina on riski saada joku suuttuneeksi tai erimieliseksi – ja se on täysin normaalia. Kuitenkin innovaattoreista, jotka uskaltavat ottavat kantaa, ja katsoa tulevaisuuteen sekä viedä alaa/aihettaan eteenpäin, on niitä parhaimpia ajatusjohtajia. Onko tätä rohkeutta?3. Alan tuntemus ja asiantuntemus: mitä jo olemassa olevaa tunnustusta osaamisesta / substanssista on? Ja tärkeä: kun henkilöllä on aitoa ammatillista intohimoa, joka näkyy ja kuuluu, syntyy vetovoimaa. Onko tätä intohimoa?4. Kokee haluavansa ja voivansa jakaa kokemuksia ja näkemyksiään julkisesti. On myös ihan fiksua huomioida (ja sitten tukea!) kirjoitus- ja puhetaidot, ja aiemmat esiintymiset webinaareissa ja tapahtumissa. Onhan resurssit tukea heitä, jotka sitä tarvitsevat?5. Ketä jo uskollisesti seurataan, kuunnellaan ja kenen luo tullaan jo pyytämään apua? Tämä ylittää somekanavat, eli esimerkiksi joku, joka on jo sisäisesti kollegoilleen luotettava lähde, jonka luo käännyttään, kun on ratkaistava tietty ongelma.Muista, ettei ajatusjohtajuuden tilaa saavuteta vain mainolla, postauksilla eikä varsinkaan pikajuoksulla. Status oman alan suunnannäyttäjänä, joka on ansainnut sen suurimman luottamuksen yleisönsä keskuudessa, saavutetaan pitkäjänteisellä ja aktiivisella vaikuttamisella, sitoutumisella ja rohkeilla teoilla.Saisimmeko auttaa ajatusjohtajuuden tuloksissa?Varaa päävalmentajan Oonan kanssa Kasvuvartti!

Tutustu modernin myynnin sisältöihin!

Ajankohtaiset webinaarit ja tapahtumat